100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 30.4.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Setkání balbutiků

Děti s řečovou neplynulostí a jejich rodiče se ve středu 23. dubna sešli v SPC. V průběhu reedukačního programu se děti za použití lákavých her a moderních prostředků učily správnému způsobu dýchání a fonace, zahrály si divadelní scénku s logopedickými maňásky a vlastnoručně si vyrobily pomůcku k rozvoji dechu. Psycholožka mezitím přiblížila rodičům zásady komunikace s koktavými dětmi, zdůraznila nutnost dodržování denního režimu a předvedla vhodná relaxační cvičení. Akce se uskutečnila v rámci projektu Logopedická síť.

Vyvěšeno na webu: 30.3.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Práce s dětmi s vadami řeči

Dne 27. března jsme cyklus seminářů o dětské řeči zakončili. Tentokrát jsme se sešli v prostorách SPC a potom jsme navštívili mateřskou školu. Paní učitelky si připravily pro rodiče ukázky dechových, hlasových i artikulačních cvičení. Dále se zaměřily na zrakové a sluchové vnímání. Rodiče zjistili, že teorie je podložena praxí. Byli velmi překvapeni, jaké mají v MŠ pomůcky pro rozvoj řeči. V následující diskuzi také vysoce hodnotili nasazení a otevřenost učitelek mateřské školy. Těmito semináři dokazujeme, že spolupráce mateřské školy a projektu „Logopedická síť je velmi přínosná. Všem učitelkám moc děkujeme.

Vyvěšeno na webu: 28.3.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Muzikoterapie ve Frýdku - Místku

Pravidelně každé pondělí dopoledne probíhá v MŠ Pionýrů ve Frýdku-Místku v oddělení s integrovanými dětmi se sluchovou vadou a s dětmi s vadami řeči (dysfázie) celostní muzikoterapie, kterou provádí spec.pedagožka SPC pro děti s vadami sluchu ve Frýdku-Místku Mgr. Alice Dužíková Kramářová. V první polovině hodiny děti relaxují při hře na etnické nástroje s přirozeným laděním (koncovka, indiánská flétna, brumle, tibetské mísy, rámový buben..), v druhé polovině pak děti hrají na perkusní nástroje a djembe bubny. Při pravidelné muzikoterapii se děti již naučily relaxovat, poslouchat hudbu a pozitivně ji vnímat, pokroky jsou viditelné i ve hře dětí na nástroje. Celkově na děti pravidelně prováděná muzikoterapie působí velmi pozitivně.

Vyvěšeno na webu: 17.3.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Helena Kolbábková ve Vsetíně

12. března se ve Vsetíně uskutečnil seminář známé logopedky Mgr. Heleny Kolbábkové. Byl zaměřen na speciálněpeda­gogickou diagnostiku a prevenci. Pro logopedickou praxi byl velice přínosný přehled různých pomůcek k rozvoji komunikačních schopností. Akce byla uspořádána v rámci projektu Logopedická síť.

Vyvěšeno na webu: 14.3.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Artikulační cvičení pro správný vývoj řeči

Po dvou týdnech se v EMCÉČKU ve Valašském Meziříčí opět sešly maminky, které se zajímají o to jak pracovat se svými dětmi, aby se jejich řeč správně vyvíjela. Ukázali jsme si cvičení jazyka, rtů, zubů a měkkého patra. Do cvičení se zapojily i děti. Naposledy se sejdeme v MŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříči dne 27. Března. Paní učitelky a děti nám ukáží, jak trénují dech, posilují hlas a cvičí artikulační obratnost.

Vyvěšeno na webu: 28.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Hlasová cvičení pro správný vývoj řeči

Dne 27. února se sešly už potřetí v EMCÉČKU ve Valašském Meziříčí maminky, které se zajímají o správný vývoj řeči svých dětí. Tentokrát jsme si povídali o hlasu, jeho tvoření, nasazení,barvě a síle. Součástí semináře byla logopedická prevence, ukázky hlasových cvičení a zásady hlasové hygieny.

Vyvěšeno na webu: 25.2.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Vzdělávací akce v MŠ Seifertova

25. února jsme uspořádali další ze seminářů na téma Dechová a fonační cvičení. Tentokrát v Mateřské škole Seifertova. Vzdělávací akce se zúčastnily logopedické asistentky a učitelky logopedických tříd z Valašskomezi­říčska, Rožnovska a Vsetínska.

Vyvěšeno na webu: 24.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Seminář DECHOVÁ CVIČENÍ v Emcéčku

20. února uspořádalo naše SPC v rámci projektu „Logopedická síť" 2. seminář PŘEDPOKLADY PRO SPRÁVNÝ VÝVOJ ŘEČI- DECHOVÁ CVIČENÍ. Seminář se konal opět ve spolupráci s Komunitním a vzdělávacím centrem EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí. Posluchačky semináře se seznámily s významem dechových cvičení, prakticky si vyzkoušely se svými dětmi správný nácvik dýchání,pomůcky pro dechové hry a uvědomily si, jak je možné využít dechových cvičení v běžném životě.

Pokračujeme už 27. února opět v prostorách EMCÉČKA na téma: HLASOVÁ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÝ ROZVOJ ŘEČI

Další semináře: 13.3. Artikulační cvičení pro správný rozvoj řeči – v EMCÉČKU 27.3. Práce s dětmi s vadami řeči – u nás v SPC a MŠ pro sluchově postižené ve ValašskémMeziříčí.

Další zájemci jsou vítáni.

Vyvěšeno na webu: 14.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Pozvánka na další seminář v Emcéčku

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve spolupráci s Komunitním a vzdělávacím centrem EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí pořádají v prostorách EMCÉČKA dne 20. února v 9.00 hodin seminář Předpoklady pro správný vývoj řeči – Dechová cvičení – praktická ukázka. Seminář povede Mgr. Drahomíra Stavinohová. Všichni zájemci jsou zváni!

Vyvěšeno na webu: 14.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Spolupráce s Emcéčkem

13. února uspořádalo naše SPC v rámci projektu „Logopedická síť seminář VÝVOJ ŘEČI OD NAROZENÍ PO NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Seminář se konal ve spolupráci s Komunitním a vzdělávacím centrem EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí, které poskytlo prostory. Maminky, účastnice semináře, tato tématika natolik zaujalala, že si vyžádaly další pokračování. Budeme tedy pokračovat opět v EMCÉČKU už ve čtvrtek 20. února. Nové zájemce srdečně zveme.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: