100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 12.2.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář Dechová a fonační cvičení ve Fryštáku

Za spoustou logopedických vad se skrývají nedostatky v oblasti dýchání a fonace. V rámci projektu Logopedická síť jsme vytvořili DVD s metodikou a náměty na realizaci dechových a fonačních cvičení. 6. února jsme se vypravili do mateřské školy ve Fryštáku, kde jsme metodiku spolu s praktickými ukázkami jednotlivých cviků a moderních logopedických pomůcek představili logopedickým asistentkám a učitelkám logopedických tříd na Zlínsku. Za úspěchem této vzdělávací akce jistě stojí i dokonalá organizace kolegyně Marcelky Ševelové ze zlínského SPC.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Přátelská návštěva

Dne 31. 01. 2014 proběhla přátelská návštěva Centra pro dětský sluch (Tamtam). Pracovnice SPC obdržela informace o změnách v organizaci Tamtam a zachování dosavadní úrovně služeb. Pracovnicím Tamtamu byly předány zkušenosti s CI MEDEL.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Spolupráce s Poradenským centrem ve VM

Spolupráce s Poradenským centrem pro SP Kroměříž – pobočka Valašské Meziříčí. V součinnosti se střední školou organizace přednášky zprostředkovanou poradenským centrem pro žáky posledních ročníků naší střední školy se zaměřením na kompenzační pomůcky pro SP.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Knihovna pro SPC

Nábytkářskou firmou byla instalována knihovna, následně byly vypracovány výpůjční lístky knih, které budou následně zpracovávány pro každou knihu zvlášť, aby mohlo dojít k přehlednému výpůjčnímu systému odborné literatury pro pedagogy i rodiče.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Pomoc v rodině

SPC je rodičům dítěte se sluchovým postižením nápomocno při získání financí na sluchadla od nadací, které jsou zaměřeny na handicapované děti – informace, vypracováno doporučení, poskytnuty adresy… Potřebnou částku na pořízení sluchadel se tak rodičům podařilo získat i s naším přispěním.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Seminář ve firmě MEDEL ve Vídni

Účast na semináři ve Vídni pořádaném firmou MEDEL. Seminář se skládal z prezentace CI MEDEL a následně byla možnost shlédnout kontrolní nastavení tří starších dětí, audiometrii do volného pole před druhým nastavováním CI u 16ti měsíčního dítěte i první zapojení a nastavení 14ti měsíčního dítěte. Všechny děti byly implantovány binaurálně. Následně vypracována zpráva ze semináře, informace i zpráva byla prezentována na poradě SPC.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Seminář v Brně

Pracovnice SPC pro SP (Grygarová, Pastyříková) se zúčastnily školení zaměřeného na problematiku CI MEDEL, jeho nastavování a spolupráce s logopedy. V rámci školení došlo k seznámení s logopedkami centra CI v Brně a spolupracující dětskou lékařkou.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Přednáška pro Střední zdravotnickou školu

SPC provedlo přednášku pro žáky Střední zdravotnické školy a zajistilo následnou prohlídku školy spolu s krátkými návštěvami ve třídách.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

První nastavení dítěte s CI MEDEL v Brně s naší asistencí

V průběhu prosince probíhala v SPC pro SP i na půdě centra pro CI v Brně úzká spolupráce s lékaři centra, se zástupci firmy MEDEL a rodinou implantovaného dítěte CI-MEDEL. Docházelo k nastavování implantátu, u něhož pracovnice SPC asistovala. První nastavení dítěte proběhlo v Brně za přítomnosti MUDr. Talacha i zástupce firmy MEDEL z vídeňské pobočky, který spolupracuje s českými zástupci.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Nabídka vyšetření audiometrickým přístrojem

Bylo obesláno 20 vytipovaných mateřských škol v našem regionu s nabídkou na vyšetření fonematického sluchu přenosným audiologickým přístrojem a to emailem i poštou.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: