100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Vánoční přání

Byla zpracována vánoční přáníčka a následně rozvezena či rozeslána na školská zařízení a lékařům, se kterými spolupracujeme.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Příprava na vyšetřování dětí předškolního věku v MŠ našeho regionu

Jsou přepracovány letáky a informační dopis pro vyšetření fonematického sluchu u dětí předškolního věku v rámci projektu „Logopedická síť“. (SENTI)

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Nové dítě v SPC

Proběhla návštěva rodiny s malým dítětem, která SPC kontaktovala na doporučení dětské lékařky (před časem byly dětské lékařky našeho regionu osobně informovány o činnosti a působnosti našeho SPC). Dítě je zařazeno do naší péče, rodina začala dojíždět do ambulance SPC.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Vyšetření dětí do 1. třídy

Postupně proběhlo speciálně pedagogické vyšetření u dětí se sluchovým postižením zařazených do naší první surdopedické třídy.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Spolupráce s Centrem CI Praha

V rámci spolupráce s lékařskými zařízeními proběhla konzultace s centrem CI v Praze (Mrázovka) ohledně dětí s CI firmy Cochlear, které jsou v péči našeho SPC.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Péče v rodině

SPC zajišťuje péči pro dítě s CI MEDEL formou návštěv v rodině. Následně také v SPC za přítomnosti zástupce firmy MEDEL.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

První dítě CI MEDEL je z našeho SPC!!!

Dne 31. 10. Bylo v Brně implantováno dítě našeho SPC kochleárním implantátem firmy MEDEL jako první dítě v ČR. Probíhá úzká spolupráce s rodinou, centrem CI v Brně i zástupcem firmy MEDEL pro ČR.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Dvoudenní seminář v Praze

SPC organizuje akci „Středoškolákem nanečisto“, která je zaměřena na integrované sluchově postižené žáky osmých a devátých tříd běžných školských zařízeních. Byly vypracovány informační letáčky a rodiny osloveny telefonicky i emaily. Také byl pro rodiče zpracován metodický materiál ohledně všeobecných podmínek pro přijímací řízení s aktuálními informacemi.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Organizace akce STŘEDOŠKOLÁKEM NANEČISTO

SPC organizuje akci „Středoškolákem nanečisto“, která je zaměřena na integrované sluchově postižené žáky osmých a devátých tříd běžných školských zařízeních. Byly vypracovány informační letáčky a rodiny osloveny telefonicky i emaily. Také byl pro rodiče zpracován metodický materiál ohledně všeobecných podmínek pro přijímací řízení s aktuálními informacemi.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Šetření dětí ze ZŠ

V průběhu měsíce října došlo k šetření a vydání „Doporučení k zařazení dětí se SP“ pro děti naší MŠ a ZŠ 2. –9. třída.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: