100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 24.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Seminář DECHOVÁ CVIČENÍ v Emcéčku

20. února uspořádalo naše SPC v rámci projektu „Logopedická síť" 2. seminář PŘEDPOKLADY PRO SPRÁVNÝ VÝVOJ ŘEČI- DECHOVÁ CVIČENÍ. Seminář se konal opět ve spolupráci s Komunitním a vzdělávacím centrem EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí. Posluchačky semináře se seznámily s významem dechových cvičení, prakticky si vyzkoušely se svými dětmi správný nácvik dýchání,pomůcky pro dechové hry a uvědomily si, jak je možné využít dechových cvičení v běžném životě.

Pokračujeme už 27. února opět v prostorách EMCÉČKA na téma: HLASOVÁ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÝ ROZVOJ ŘEČI

Další semináře: 13.3. Artikulační cvičení pro správný rozvoj řeči – v EMCÉČKU 27.3. Práce s dětmi s vadami řeči – u nás v SPC a MŠ pro sluchově postižené ve ValašskémMeziříčí.

Další zájemci jsou vítáni.

Vyvěšeno na webu: 14.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Pozvánka na další seminář v Emcéčku

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve spolupráci s Komunitním a vzdělávacím centrem EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí pořádají v prostorách EMCÉČKA dne 20. února v 9.00 hodin seminář Předpoklady pro správný vývoj řeči – Dechová cvičení – praktická ukázka. Seminář povede Mgr. Drahomíra Stavinohová. Všichni zájemci jsou zváni!

Vyvěšeno na webu: 14.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Spolupráce s Emcéčkem

13. února uspořádalo naše SPC v rámci projektu „Logopedická síť seminář VÝVOJ ŘEČI OD NAROZENÍ PO NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Seminář se konal ve spolupráci s Komunitním a vzdělávacím centrem EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí, které poskytlo prostory. Maminky, účastnice semináře, tato tématika natolik zaujalala, že si vyžádaly další pokračování. Budeme tedy pokračovat opět v EMCÉČKU už ve čtvrtek 20. února. Nové zájemce srdečně zveme.

Vyvěšeno na webu: 12.2.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář Dechová a fonační cvičení ve Fryštáku

Za spoustou logopedických vad se skrývají nedostatky v oblasti dýchání a fonace. V rámci projektu Logopedická síť jsme vytvořili DVD s metodikou a náměty na realizaci dechových a fonačních cvičení. 6. února jsme se vypravili do mateřské školy ve Fryštáku, kde jsme metodiku spolu s praktickými ukázkami jednotlivých cviků a moderních logopedických pomůcek představili logopedickým asistentkám a učitelkám logopedických tříd na Zlínsku. Za úspěchem této vzdělávací akce jistě stojí i dokonalá organizace kolegyně Marcelky Ševelové ze zlínského SPC.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Přátelská návštěva

Dne 31. 01. 2014 proběhla přátelská návštěva Centra pro dětský sluch (Tamtam). Pracovnice SPC obdržela informace o změnách v organizaci Tamtam a zachování dosavadní úrovně služeb. Pracovnicím Tamtamu byly předány zkušenosti s CI MEDEL.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Spolupráce s Poradenským centrem ve VM

Spolupráce s Poradenským centrem pro SP Kroměříž – pobočka Valašské Meziříčí. V součinnosti se střední školou organizace přednášky zprostředkovanou poradenským centrem pro žáky posledních ročníků naší střední školy se zaměřením na kompenzační pomůcky pro SP.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Knihovna pro SPC

Nábytkářskou firmou byla instalována knihovna, následně byly vypracovány výpůjční lístky knih, které budou následně zpracovávány pro každou knihu zvlášť, aby mohlo dojít k přehlednému výpůjčnímu systému odborné literatury pro pedagogy i rodiče.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Pomoc v rodině

SPC je rodičům dítěte se sluchovým postižením nápomocno při získání financí na sluchadla od nadací, které jsou zaměřeny na handicapované děti – informace, vypracováno doporučení, poskytnuty adresy… Potřebnou částku na pořízení sluchadel se tak rodičům podařilo získat i s naším přispěním.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Seminář ve firmě MEDEL ve Vídni

Účast na semináři ve Vídni pořádaném firmou MEDEL. Seminář se skládal z prezentace CI MEDEL a následně byla možnost shlédnout kontrolní nastavení tří starších dětí, audiometrii do volného pole před druhým nastavováním CI u 16ti měsíčního dítěte i první zapojení a nastavení 14ti měsíčního dítěte. Všechny děti byly implantovány binaurálně. Následně vypracována zpráva ze semináře, informace i zpráva byla prezentována na poradě SPC.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Seminář v Brně

Pracovnice SPC pro SP (Grygarová, Pastyříková) se zúčastnily školení zaměřeného na problematiku CI MEDEL, jeho nastavování a spolupráce s logopedy. V rámci školení došlo k seznámení s logopedkami centra CI v Brně a spolupracující dětskou lékařkou.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: