100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Spolupráce s PPP

V rámci péče se školskými zařízeními proběhla konzultace s PPP, která naše SPC oslovila pro zjištění informací o průběhu vzdělávání integrovaného dítěte, u něhož bylo pracovnicí SPC toto vyšetření rodičům doporučeno.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Účast na otevření čítárny

Dne 16. 10. 2013 se pracovnice SPC účastnily slavnostního otevření knihovny – čítárny pro děti na naší základní škole.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Článek pro regionální tisk

Byl vypracován článek určený pro regionální tisk ohledně problematiky sluchového vnímání u dětí a o projektu „Logopedická síť“, v jehož rámci nabízí SPC rodičům a jejich dětem vyšetření přenosným audologickým přístrojem. Taktéž na závěr tohoto jednoduchého vyšetření rodiče obdrží metodické pokyny, které SPC vypracovalo.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Spolupráce se sociálním úřadem

Ve spolupráci se sociálním úřadem bylo do péče SPC přijato dítě, u něhož následně proběhlo vyšetření. O doporučeních ke vzdělávání byla informována jak matka dítěte, tak i přítomná sociální pracovnice. Dále byla navázána spolupráce se školou, o kterou měla žákyně zájem a zajištění podmínek pro její vzdělávání.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Posudky k maturitám

V průběhu října probíhala vyšetření žáků středních škol a následně vypravovány odborné posudky ke státním maturitním zkouškám.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Asistent pro žáka

Ve spolupráci se školským zařízením a krajským úřadem ve Zlíně se pracovnici SPC podařilo zajistit asistenta pedagoga pro integrovaného žáka na odborném učilišti.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Jednorázové vyšetření na žádost školy

Na žádost školy vzdělávající děti s mentálním postižením (a rodičů) proběhlo jednorázové vyšetření dítěte z důvodu zjištění stavu řeči a artikulace u dítěte s kombinovanou vadou, které je v péči SPC pro dané postižení. Zároveň byla situace dítěte konzultována se zástupcem školy, která o dané vyšetření požádala.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Přednáška

Dne 19. 09. 2013 proběhla v rámci spolupráce se školskými zařízeními přednáška na Uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Přednáška byla zaměřena na sluchové postižení a problematiku vad řeči a možnosti integrace těchto dětí.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Nové dítě

Do péče našeho SPC bylo přijato nové dítě. Proběhlo vyšetření a zařazení dítěte do režimu integrace. Zároveň byla navázána spolupráce se školou a pedagogům byly předány informace o přístupu ke sluchově postiženému dítěti. Škole je poskytováno metodické vedení a rodiče byli o doporučeních ke vzdělávání informováni.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Zpráva pro centrum CI Brno

V rámci spolupráce s lékařskými zařízeními byla vypracována zpráva o průběhu speciálně pedagogické péče a stavu rozvoje komunikace u dítěte, jehož zákonní zástupci žádají o CI. Zprávu si vyžádala klinická logopedka centra CI.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: