100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Doporučení k integraci

Na počátku měsíce září byla vypracována a rozeslána školám „Doporučení k integraci“ pro všechny integrované děti. Následně byla postupně provedena speciálně pedagogická vyšetření u dětí, u nichž docházela jejich platnost a vystavena doporučení podpůrných opatření ke vzdělávání pro zpracování IVP.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Zpráva pro OSPOD

V rámci spolupráce se sociálním úřadem – odborem OSPOD byla vypracována zpráva o rodině a její spolupráci se školskými zařízeními a o průběhu poskytované péče.

Vyvěšeno na webu: 9.2.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Letní prázdniny

V průběhu školních prázdnin byla pracovnicí SPC poskytována speciálně pedagogická péče dítěti v pěstounské péči. Spolupráce s rodinou v rámci rané péče SPC je dlouhodobě dobrá. Po prázdninách bylo dítě přijato do naší mateřské školy.

Vyvěšeno na webu: 4.2.2014 | Autor: Hana Žůrková

Sluchový screening

V prvních lednových týdnech provedla PaedDr. Yveta Odstrčilíková a Mgr. Hana Žůrková sluchový screening ve čtyřech mateřských školách na Zlínsku. Se souhlasem rodičů bylo vyšetřeno téměř šedesát dětí.
První část šetření představovala orientační zkouška sluchu. Jednotlivé děti opakovaly sadu hlasitých i šeptaných slov ze vzdálenosti 6 metrů. Ačkoliv zkoušky probíhaly v tichých místnostech, ukázalo se, že porozumění šeptané řeči je pro dnešní děti velmi problematické. Ve druhé části screeningu byl využit přenosný audiometr SENTI. Po krátkém zaškolení mohly děti za pomoci veselých a smutných zvířátek na displeji přístroje samy zadávat, zda ve sluchátkách slyší zvuky audiometrické zkoušky. Závěry screeningu byly konzultovány s přítomnými pedagogy. U dětí, jejichž výsledky přístroj vyhodnotil jako varující, bylo zadáno přešetření sluchu po odeznění akutní rýmy. Celkově byla mateřským školám doporučena metodika střídání hlasité a šeptané řeči v rámci kolektivních her i individuálních činností.

Vyvěšeno na webu: 3.2.2014 | Autor: Tereza Schallnerová

Web Rangers

Víte, kde sídlí firma Google? Jak vypadají jejich kanceláře? Jaké programy nabízejí? A kdo jsou to vlastně Web Rangers? Terka Polová a Vlasťa Holiš z 9. třídy mohou na všechny tyto otázky odpovědět „ano“. Volna o pololetních prázdninách totiž využili k tomu, že se zúčastnili semináře pořádaného právě firmou Google. V doprovodu školní psycholožky, Terezy Schallnerové, v roli tlumočnice, se vydali do Prahy. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o nebezpečí, které nás může potkat na internetu. Teď se pokusí zapracovat nabyté zkušenosti do svého vlastního projektu.

Vyvěšeno na webu: 15.12.2013 | Autor: Kristína Papajová, Drahomíra Stavinohová

Pozvánka na SETKÁNÍ RODIČŮ - VYTVÁŘENÍ DENNÍHO REŽIMU

Pracovnice Speciálně pedagogického centra pro vady sluchu a vady řeči v rámci projektu „Logopedická síť“ Vás srdečně zvou na SETKÁNÍ RODIČŮ, které se uskuteční v úterý 14.1.2014 v 15­.00 hod. v postorách MŠ pro sluchově postižené. Tématem setkání bude VYTVÁŘENÍ DENNÍHO REŽIMU aneb Pohybuj se i odpočívej! Těší se na Vás Mgr. Drahomíra Stavinohová (speciální pedagog) a Mgr. Kristína Papajová (psycholog).

Vyvěšeno na webu: 20.9.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Pozvánka na setkání logopedických asistentek

Každoroční Setkání logopedických asistentek okresu Vsetín se letos uskuteční ve středu 25. září od 13 hodin ve školní kapli. Hlavním bodem programu setkání bude přednáška pracovnic projektu Logopedická síť Tvorba IVP pro dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole. Všechny logopedické asistentky jsou zvány!

Vyvěšeno na webu: 14.6.2013 | Autor: Šárka Grygarová

Víkendový pobyt

Ve dnech 7.-8.6. se uskutečnil víkendový psychorelaxační pobyt „Vítání prázdnin“ pro děti se sluchovým postižením integrované v běžných základních školách. V pátek odpoledne jsme se prostřednictvím herních aktivit zaměřili na rozvoj schopnosti vzájemné spolupráce. V sobotu děti navštívily Gibonpark, kde si měly možnost vyzkoušet na různých lezeckých překážkách své motorické dovednosti a pohybovou koordinaci. Počasí se vydařilo, přestože v uplynulých dnech bylo deštivo, nám svítilo sluníčko a děti si tak mohly dopřát i zmrzlinu. Ve večerních hodinách se pak spokojené rozjely se svými rodiči domů.

Vyvěšeno na webu: 14.4.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář "GRAFOMOTORIKA"

Jak připravit předškoláky na psaní ve škole? Jak diagnostikovat a řešit grafomotorické obtíže u školních začátečníků? Jak včas upravit problémy školáků s pravopisem? To vše a spoustu dalších otázek zodpověděla a praktickými ukázkami doplnila speciální pedagožka a logopedka Renata Mlčáková na semináři s názvem „Rozvoj grafomotoriky u předškoláků a rozvoj psaní u školních začátečníků“. Akce v rámci projektu Logopedická síť se uskutečnila 10.dubna ve školní kapli. Zúčastnilo se jí 27 učitelek z mateřských škol a elementaristek.

Vyvěšeno na webu: 5.4.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do logopedických tříd MŠ
výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do logopedických tříd mateřské školy.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: