100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 5.4.2013 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedických tříd naší mateřské školy

Ihned po Velikonocích se v úterý 4. 4. 2013 uskutečnil v prostorách SPC pro vady řeči a sluchu zápis do logopedických tříd naší mateřské školy. K zápisu se dostavilo 21 dětí ve věku od tří do šesti let. Přijato bude 17 zájemců. Přijímací řízení se koná v souladu s kritérii danými pro přijímání dětí do logopedických tříd mateřské školy, které jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. Zápis proběhl ve spolupráci pracovnic SPC a mateřské školy. V průběhu zápisu měli rodiče s dětmi možnost navštívit prostory naší mateřské školy a seznámit se s prostředím i paními učitelkami.

Vyvěšeno na webu: 10.3.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do mateřské školy bude 2. dubna

Zápis do logopedických tříd a do surdopedické třídy mateřské školy pro sluchově postižené se uskuteční 2. dubna 2013 od 9 do 12 hodin v prostorách SPC.

Vyvěšeno na webu: 28.1.2013 | Autor: Schallnerová, Lázníčková

Zápis do prvních tříd - výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do prvních logopedických tříd a první surdopedické třídy naší základní školy.

Vyvěšeno na webu: 14.1.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do 1. třídy se blíží!

Zápis do 1. surdopedické třídy proběhne ve čtvrtek 24. ledna od 8 do 11 hodin v prostorách SPC. Zápis do 1. logopedické třídy se bude konat tentýž den od 11 do 17 hodin ve sborovně a ve třídách naší základní školy. Občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou. Na budoucí školáky už se těšíme!

Vyvěšeno na webu: 6.12.2012 | Autor: Marika Lázníčková, Šárka Grygarová

Rodiče předškoláčků ČTĚTE!!

Ve středu 9. ledna 2013 v 15 hodin se v naší mateřské škole uskuteční schůzka rodičů předškoláků (děti narozené od 1.9. 2006 do 31.8. 2007 a děti s odloženou školní docházkou). Budete na ní seznámeni s důležitými informacemi ohledně zápisu do 1. třídy. Jste srdečně zváni!

Vyvěšeno na webu: 3.12.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář "Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

Další z řady seminářů v rámci projektu „Logopedická síť“ se uskutečnil v úterý 27. listopadu v kapli. Byl zaměřen na problematiku integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka – naše přední speciální pedagožka doc. Olga Zelinková – se zamýšlela nad klady i zápory integrace u různých typů postižení a přiblížila zúčastněným, jak postupovat při přípravě individuálních vzdělávacích plánů.

Vyvěšeno na webu: 25.11.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář „Trénink jazykových schopností podle Elkonina“

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je programem pro děti předškolního a počátečního školního věku. Je ucelenou metodikou pro rozvíjení jazykového citu a specifických jazykových schopností (zejména pro čtení a psaní). Na rozdíl od tradičních přístupů formuje tato metodika u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Potěšilo nás, že naše pozvání přijaly doc. Marína Mikulajová z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Mgr. Anna Dostálová z SPC při ZŠ pro vady řeči v Brně, které účastníky semináře erudovaným a poutavým způsobem seznámily s teoretickými východisky i s formou praktického uplatnění Elkoninovy metody. Akce, jež byla součástí projektu „Logopedická síť“, proběhla 20. listopadu v kapli naší školy. Proškoleno bylo 40 účastníků z řad logopedických asistentek, učitelek mateřských a základních škol a pracovnic SPC.

Vyvěšeno na webu: 16.10.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Schůzka logopedických asistentek

20. září se v kapli naší školy setkaly logopedické asistentky z Valašskomezi­říčska, Rožnovska a Vsetínska. V úvodu schůzky si vzal slovo pan ředitel Liebel, aby představil projekt SPC „Logopedická síť“. Potěšilo nás, že pozvání přijala i Ing. Alice Sekerková z odboru školství Městského úřadu ve Valašském Meziříčí a všem zúčastněným přiblížila současnou situaci v předškolním a základním vzdělávání v našem regionu. Po vyřešení organizačních záležitostí následovala přednáška PaedDr. Odstrčilíkové na téma „Specifika sluchového vnímání u dětí s vývojovou dysfázií“.

Vyvěšeno na webu: 30.3.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do MŠ - VÝSLEDKY

Milí rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do logopedických tříd naší mateřské školy.

Vyvěšeno na webu: 20.3.2012 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedických tříd naší mateřské školy

Ve čtvrtek 15.2.2012 se uskutečnil v prostorách SPC pro vady řeči a sluchu zápis do logopedických tříd naší mateřské školy. K zápisu se dostavilo 21 dětí ve věku od tří do šesti let. Přijato bude 19 zájemců. Přijímací řízení se bude konat v souladu s kritérii danými pro přijímání dětí do logopedických tříd mateřské školy, které jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. Zápis proběhl ve spolupráci pracovnic SPC a mateřské školy.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: