100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 20.9.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Pozvánka na setkání logopedických asistentek

Každoroční Setkání logopedických asistentek okresu Vsetín se letos uskuteční ve středu 25. září od 13 hodin ve školní kapli. Hlavním bodem programu setkání bude přednáška pracovnic projektu Logopedická síť Tvorba IVP pro dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole. Všechny logopedické asistentky jsou zvány!

Vyvěšeno na webu: 14.6.2013 | Autor: Šárka Grygarová

Víkendový pobyt

Ve dnech 7.-8.6. se uskutečnil víkendový psychorelaxační pobyt „Vítání prázdnin“ pro děti se sluchovým postižením integrované v běžných základních školách. V pátek odpoledne jsme se prostřednictvím herních aktivit zaměřili na rozvoj schopnosti vzájemné spolupráce. V sobotu děti navštívily Gibonpark, kde si měly možnost vyzkoušet na různých lezeckých překážkách své motorické dovednosti a pohybovou koordinaci. Počasí se vydařilo, přestože v uplynulých dnech bylo deštivo, nám svítilo sluníčko a děti si tak mohly dopřát i zmrzlinu. Ve večerních hodinách se pak spokojené rozjely se svými rodiči domů.

Vyvěšeno na webu: 14.4.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář "GRAFOMOTORIKA"

Jak připravit předškoláky na psaní ve škole? Jak diagnostikovat a řešit grafomotorické obtíže u školních začátečníků? Jak včas upravit problémy školáků s pravopisem? To vše a spoustu dalších otázek zodpověděla a praktickými ukázkami doplnila speciální pedagožka a logopedka Renata Mlčáková na semináři s názvem „Rozvoj grafomotoriky u předškoláků a rozvoj psaní u školních začátečníků“. Akce v rámci projektu Logopedická síť se uskutečnila 10.dubna ve školní kapli. Zúčastnilo se jí 27 učitelek z mateřských škol a elementaristek.

Vyvěšeno na webu: 5.4.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do logopedických tříd MŠ
výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do logopedických tříd mateřské školy.

Vyvěšeno na webu: 5.4.2013 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedických tříd naší mateřské školy

Ihned po Velikonocích se v úterý 4. 4. 2013 uskutečnil v prostorách SPC pro vady řeči a sluchu zápis do logopedických tříd naší mateřské školy. K zápisu se dostavilo 21 dětí ve věku od tří do šesti let. Přijato bude 17 zájemců. Přijímací řízení se koná v souladu s kritérii danými pro přijímání dětí do logopedických tříd mateřské školy, které jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. Zápis proběhl ve spolupráci pracovnic SPC a mateřské školy. V průběhu zápisu měli rodiče s dětmi možnost navštívit prostory naší mateřské školy a seznámit se s prostředím i paními učitelkami.

Vyvěšeno na webu: 10.3.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do mateřské školy bude 2. dubna

Zápis do logopedických tříd a do surdopedické třídy mateřské školy pro sluchově postižené se uskuteční 2. dubna 2013 od 9 do 12 hodin v prostorách SPC.

Vyvěšeno na webu: 28.1.2013 | Autor: Schallnerová, Lázníčková

Zápis do prvních tříd - výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do prvních logopedických tříd a první surdopedické třídy naší základní školy.

Vyvěšeno na webu: 14.1.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do 1. třídy se blíží!

Zápis do 1. surdopedické třídy proběhne ve čtvrtek 24. ledna od 8 do 11 hodin v prostorách SPC. Zápis do 1. logopedické třídy se bude konat tentýž den od 11 do 17 hodin ve sborovně a ve třídách naší základní školy. Občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou. Na budoucí školáky už se těšíme!

Vyvěšeno na webu: 6.12.2012 | Autor: Marika Lázníčková, Šárka Grygarová

Rodiče předškoláčků ČTĚTE!!

Ve středu 9. ledna 2013 v 15 hodin se v naší mateřské škole uskuteční schůzka rodičů předškoláků (děti narozené od 1.9. 2006 do 31.8. 2007 a děti s odloženou školní docházkou). Budete na ní seznámeni s důležitými informacemi ohledně zápisu do 1. třídy. Jste srdečně zváni!

Vyvěšeno na webu: 3.12.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář "Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

Další z řady seminářů v rámci projektu „Logopedická síť“ se uskutečnil v úterý 27. listopadu v kapli. Byl zaměřen na problematiku integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka – naše přední speciální pedagožka doc. Olga Zelinková – se zamýšlela nad klady i zápory integrace u různých typů postižení a přiblížila zúčastněným, jak postupovat při přípravě individuálních vzdělávacích plánů.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: