100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 14.6.2013 | Autor: Šárka Grygarová

Víkendový pobyt

Ve dnech 7.-8.6. se uskutečnil víkendový psychorelaxační pobyt „Vítání prázdnin“ pro děti se sluchovým postižením integrované v běžných základních školách. V pátek odpoledne jsme se prostřednictvím herních aktivit zaměřili na rozvoj schopnosti vzájemné spolupráce. V sobotu děti navštívily Gibonpark, kde si měly možnost vyzkoušet na různých lezeckých překážkách své motorické dovednosti a pohybovou koordinaci. Počasí se vydařilo, přestože v uplynulých dnech bylo deštivo, nám svítilo sluníčko a děti si tak mohly dopřát i zmrzlinu. Ve večerních hodinách se pak spokojené rozjely se svými rodiči domů.

Vyvěšeno na webu: 14.4.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář "GRAFOMOTORIKA"

Jak připravit předškoláky na psaní ve škole? Jak diagnostikovat a řešit grafomotorické obtíže u školních začátečníků? Jak včas upravit problémy školáků s pravopisem? To vše a spoustu dalších otázek zodpověděla a praktickými ukázkami doplnila speciální pedagožka a logopedka Renata Mlčáková na semináři s názvem „Rozvoj grafomotoriky u předškoláků a rozvoj psaní u školních začátečníků“. Akce v rámci projektu Logopedická síť se uskutečnila 10.dubna ve školní kapli. Zúčastnilo se jí 27 učitelek z mateřských škol a elementaristek.

Vyvěšeno na webu: 5.4.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do logopedických tříd MŠ
výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do logopedických tříd mateřské školy.

Vyvěšeno na webu: 5.4.2013 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedických tříd naší mateřské školy

Ihned po Velikonocích se v úterý 4. 4. 2013 uskutečnil v prostorách SPC pro vady řeči a sluchu zápis do logopedických tříd naší mateřské školy. K zápisu se dostavilo 21 dětí ve věku od tří do šesti let. Přijato bude 17 zájemců. Přijímací řízení se koná v souladu s kritérii danými pro přijímání dětí do logopedických tříd mateřské školy, které jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. Zápis proběhl ve spolupráci pracovnic SPC a mateřské školy. V průběhu zápisu měli rodiče s dětmi možnost navštívit prostory naší mateřské školy a seznámit se s prostředím i paními učitelkami.

Vyvěšeno na webu: 10.3.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do mateřské školy bude 2. dubna

Zápis do logopedických tříd a do surdopedické třídy mateřské školy pro sluchově postižené se uskuteční 2. dubna 2013 od 9 do 12 hodin v prostorách SPC.

Vyvěšeno na webu: 28.1.2013 | Autor: Schallnerová, Lázníčková

Zápis do prvních tříd - výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do prvních logopedických tříd a první surdopedické třídy naší základní školy.

Vyvěšeno na webu: 14.1.2013 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do 1. třídy se blíží!

Zápis do 1. surdopedické třídy proběhne ve čtvrtek 24. ledna od 8 do 11 hodin v prostorách SPC. Zápis do 1. logopedické třídy se bude konat tentýž den od 11 do 17 hodin ve sborovně a ve třídách naší základní školy. Občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou. Na budoucí školáky už se těšíme!

Vyvěšeno na webu: 6.12.2012 | Autor: Marika Lázníčková, Šárka Grygarová

Rodiče předškoláčků ČTĚTE!!

Ve středu 9. ledna 2013 v 15 hodin se v naší mateřské škole uskuteční schůzka rodičů předškoláků (děti narozené od 1.9. 2006 do 31.8. 2007 a děti s odloženou školní docházkou). Budete na ní seznámeni s důležitými informacemi ohledně zápisu do 1. třídy. Jste srdečně zváni!

Vyvěšeno na webu: 3.12.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář "Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

Další z řady seminářů v rámci projektu „Logopedická síť“ se uskutečnil v úterý 27. listopadu v kapli. Byl zaměřen na problematiku integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Lektorka – naše přední speciální pedagožka doc. Olga Zelinková – se zamýšlela nad klady i zápory integrace u různých typů postižení a přiblížila zúčastněným, jak postupovat při přípravě individuálních vzdělávacích plánů.

Vyvěšeno na webu: 25.11.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář „Trénink jazykových schopností podle Elkonina“

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je programem pro děti předškolního a počátečního školního věku. Je ucelenou metodikou pro rozvíjení jazykového citu a specifických jazykových schopností (zejména pro čtení a psaní). Na rozdíl od tradičních přístupů formuje tato metodika u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Potěšilo nás, že naše pozvání přijaly doc. Marína Mikulajová z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Mgr. Anna Dostálová z SPC při ZŠ pro vady řeči v Brně, které účastníky semináře erudovaným a poutavým způsobem seznámily s teoretickými východisky i s formou praktického uplatnění Elkoninovy metody. Akce, jež byla součástí projektu „Logopedická síť“, proběhla 20. listopadu v kapli naší školy. Proškoleno bylo 40 účastníků z řad logopedických asistentek, učitelek mateřských a základních škol a pracovnic SPC.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: