100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 25.11.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Seminář „Trénink jazykových schopností podle Elkonina“

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je programem pro děti předškolního a počátečního školního věku. Je ucelenou metodikou pro rozvíjení jazykového citu a specifických jazykových schopností (zejména pro čtení a psaní). Na rozdíl od tradičních přístupů formuje tato metodika u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Potěšilo nás, že naše pozvání přijaly doc. Marína Mikulajová z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Mgr. Anna Dostálová z SPC při ZŠ pro vady řeči v Brně, které účastníky semináře erudovaným a poutavým způsobem seznámily s teoretickými východisky i s formou praktického uplatnění Elkoninovy metody. Akce, jež byla součástí projektu „Logopedická síť“, proběhla 20. listopadu v kapli naší školy. Proškoleno bylo 40 účastníků z řad logopedických asistentek, učitelek mateřských a základních škol a pracovnic SPC.

Vyvěšeno na webu: 16.10.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Schůzka logopedických asistentek

20. září se v kapli naší školy setkaly logopedické asistentky z Valašskomezi­říčska, Rožnovska a Vsetínska. V úvodu schůzky si vzal slovo pan ředitel Liebel, aby představil projekt SPC „Logopedická síť“. Potěšilo nás, že pozvání přijala i Ing. Alice Sekerková z odboru školství Městského úřadu ve Valašském Meziříčí a všem zúčastněným přiblížila současnou situaci v předškolním a základním vzdělávání v našem regionu. Po vyřešení organizačních záležitostí následovala přednáška PaedDr. Odstrčilíkové na téma „Specifika sluchového vnímání u dětí s vývojovou dysfázií“.

Vyvěšeno na webu: 30.3.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Zápis do MŠ - VÝSLEDKY

Milí rodiče, zde se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení do logopedických tříd naší mateřské školy.

Vyvěšeno na webu: 20.3.2012 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedických tříd naší mateřské školy

Ve čtvrtek 15.2.2012 se uskutečnil v prostorách SPC pro vady řeči a sluchu zápis do logopedických tříd naší mateřské školy. K zápisu se dostavilo 21 dětí ve věku od tří do šesti let. Přijato bude 19 zájemců. Přijímací řízení se bude konat v souladu s kritérii danými pro přijímání dětí do logopedických tříd mateřské školy, které jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. Zápis proběhl ve spolupráci pracovnic SPC a mateřské školy.

Vyvěšeno na webu: 28.2.2012 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedické a surdopedické třídy mateřské školy

Dne 15.3.2012 se v prostorách Speciálně pedagogického centra pro vady řeči a sluchu při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené uskuteční zápis do logopedické a surdopedické třídy mateřské školy. Zápis proběhne v čase od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Pokud má Vaše dítě problém s řečí nebo se sluchem, můžete se zúčastnit našeho zápisu do mateřské školy s tématikou „Se šmouly do školky“. Dětem je poskytována intenzivní péče v rámci vzdělávacího programu MŠ „Z pohádky do pohádky“. Kvalitní péče je zajištěna individuálním přístupem v malém kolektivu dětí. Pro děti jsou připraveny ozdravné pobyty v přírodě, půldenní vycházky do přírody, pravidelné relaxační pobyty v solné jeskyni, plavání, zábavná odpoledne pro děti a rodiče. Možnost celotýdenního ubytování dítěte v našem internátním zařízení.

Vyvěšeno na webu: 26.2.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Den otevřených dveří v mateřské škole

Vážení rodiče, milé děti,

chystáte se k zápisu do naší mateřské školy? Zajímá vás, jak to u nás vypadá a jak to tady chodí? Pak neváhejte a v pondělí 5. března mezi 8. a 10. hodinou nás přijďte do naší školky navštívit! Těší se na vás děti a paní učitelky z logopedických tříd a ze surdopedické třídy.

Vyvěšeno na webu: 24.1.2012 | Autor: Maruška Čunková

Šmoulové u zápisu do 1. třídy

Ve čtvrtek 19.1. 2012 proběhl na naší škole zápis. Každý Šmoula a Šmoulinka museli prokázat svoji pohybovou zdatnost, znalosti z oblasti pohádek a přírody, počítat, kreslit, přednášet i zpívat. Za pěkné výkony si děti zasloužily malé dárky. Na závěr náročného dne se zakousli do perníkového Šmouly. Fotografie Vám zápis přiblíží více.

V červnu se uskuteční pro rodiče budoucích prvňáčků informativní schůzka.

Všichni se na Vás moc těšíme.

Fotky ze zápisu si můžete prohlédnout ve \fotogalerii.\

Vyvěšeno na webu: 5.1.2012 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedické a surdopedické třídy základní školy

Dne 19.1.2011 se v prostorách Speciálně pedagogického centra pro vady řeči a sluchu při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené uskuteční zápis do l. ročníků ZŠ – třídy logopedické a surdopedické. Zápis proběhne pro surdopedickou třídu v čase od 8.00 do 11.00 hodin a pro logopedickou třídu od 11.00 do 17.00 hodin. Pokud má Vaše dítě problém s řečí nebo se sluchem, můžete se zúčastnit našeho zápisu do prvních tříd s tématikou „Se šmouly do školy“. Děti s vadami řeči a vadami sluchu se vzdělávají dle neredukovaných osnov základní školy ve specializovaných třídách, kde pracují speciální pedagogové s dlouholetými zkušenostmi, kteří vám i vašim dětem rádi poradí i pomohou.

Vyvěšeno na webu: 5.12.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Středoškolákem nanečisto

Ve dnech 24. a 25. 11. 2011 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový pobyt pro integrované žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče. Cílem bylo předat informace o přijímacím řízení a studiu na střední škole u žáků se sluchovým postižením. Pomocí dotazníků či užitečných internetových odkazů jsme se pokusili upřesnit profesní orientaci žáků. Využili jsme také zázemí naší školy a umožnili dětem vyzkoušet si v rámci workshopů náplň jednotlivých oborů, které nabízíme. Při večerních sportovních a dalších volnočasových aktivitách se pak vyřádili společně s našimi studenty. Přínosné byly také náslechy ve výuce a konzultace s pedagogy. Všem organizátorům děkujeme, protože účastníci akce odjížděli velmi spokojeni.

Vyvěšeno na webu: 5.12.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Přednáška na odborné téma

Dne 23.11.2011 us­pořádalo SPC pro vady řeči přednášku na téma vývojová dysfázie. Byla určena nejen pedagogům naší mateřské a základní školy, ale také logopedickým asistentkám, působícím v logopedických třídách mateřských škol v okolí. Přednášející PaedDr. Yveta Odstrčilíková přítomné seznámila se diagnostikou a reedukací vývojové dysfázie u dětí s narušenými komunikačními schopnostmi. Přednáška byla doplněna praktickými video-ukázkami a pomůckami pro tuto odbornou práci.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: