100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 28.2.2012 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedické a surdopedické třídy mateřské školy

Dne 15.3.2012 se v prostorách Speciálně pedagogického centra pro vady řeči a sluchu při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené uskuteční zápis do logopedické a surdopedické třídy mateřské školy. Zápis proběhne v čase od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Pokud má Vaše dítě problém s řečí nebo se sluchem, můžete se zúčastnit našeho zápisu do mateřské školy s tématikou „Se šmouly do školky“. Dětem je poskytována intenzivní péče v rámci vzdělávacího programu MŠ „Z pohádky do pohádky“. Kvalitní péče je zajištěna individuálním přístupem v malém kolektivu dětí. Pro děti jsou připraveny ozdravné pobyty v přírodě, půldenní vycházky do přírody, pravidelné relaxační pobyty v solné jeskyni, plavání, zábavná odpoledne pro děti a rodiče. Možnost celotýdenního ubytování dítěte v našem internátním zařízení.

Vyvěšeno na webu: 26.2.2012 | Autor: Marika Lázníčková

Den otevřených dveří v mateřské škole

Vážení rodiče, milé děti,

chystáte se k zápisu do naší mateřské školy? Zajímá vás, jak to u nás vypadá a jak to tady chodí? Pak neváhejte a v pondělí 5. března mezi 8. a 10. hodinou nás přijďte do naší školky navštívit! Těší se na vás děti a paní učitelky z logopedických tříd a ze surdopedické třídy.

Vyvěšeno na webu: 24.1.2012 | Autor: Maruška Čunková

Šmoulové u zápisu do 1. třídy

Ve čtvrtek 19.1. 2012 proběhl na naší škole zápis. Každý Šmoula a Šmoulinka museli prokázat svoji pohybovou zdatnost, znalosti z oblasti pohádek a přírody, počítat, kreslit, přednášet i zpívat. Za pěkné výkony si děti zasloužily malé dárky. Na závěr náročného dne se zakousli do perníkového Šmouly. Fotografie Vám zápis přiblíží více.

V červnu se uskuteční pro rodiče budoucích prvňáčků informativní schůzka.

Všichni se na Vás moc těšíme.

Fotky ze zápisu si můžete prohlédnout ve \fotogalerii.\

Vyvěšeno na webu: 5.1.2012 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedické a surdopedické třídy základní školy

Dne 19.1.2011 se v prostorách Speciálně pedagogického centra pro vady řeči a sluchu při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené uskuteční zápis do l. ročníků ZŠ – třídy logopedické a surdopedické. Zápis proběhne pro surdopedickou třídu v čase od 8.00 do 11.00 hodin a pro logopedickou třídu od 11.00 do 17.00 hodin. Pokud má Vaše dítě problém s řečí nebo se sluchem, můžete se zúčastnit našeho zápisu do prvních tříd s tématikou „Se šmouly do školy“. Děti s vadami řeči a vadami sluchu se vzdělávají dle neredukovaných osnov základní školy ve specializovaných třídách, kde pracují speciální pedagogové s dlouholetými zkušenostmi, kteří vám i vašim dětem rádi poradí i pomohou.

Vyvěšeno na webu: 5.12.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Středoškolákem nanečisto

Ve dnech 24. a 25. 11. 2011 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový pobyt pro integrované žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče. Cílem bylo předat informace o přijímacím řízení a studiu na střední škole u žáků se sluchovým postižením. Pomocí dotazníků či užitečných internetových odkazů jsme se pokusili upřesnit profesní orientaci žáků. Využili jsme také zázemí naší školy a umožnili dětem vyzkoušet si v rámci workshopů náplň jednotlivých oborů, které nabízíme. Při večerních sportovních a dalších volnočasových aktivitách se pak vyřádili společně s našimi studenty. Přínosné byly také náslechy ve výuce a konzultace s pedagogy. Všem organizátorům děkujeme, protože účastníci akce odjížděli velmi spokojeni.

Vyvěšeno na webu: 5.12.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Přednáška na odborné téma

Dne 23.11.2011 us­pořádalo SPC pro vady řeči přednášku na téma vývojová dysfázie. Byla určena nejen pedagogům naší mateřské a základní školy, ale také logopedickým asistentkám, působícím v logopedických třídách mateřských škol v okolí. Přednášející PaedDr. Yveta Odstrčilíková přítomné seznámila se diagnostikou a reedukací vývojové dysfázie u dětí s narušenými komunikačními schopnostmi. Přednáška byla doplněna praktickými video-ukázkami a pomůckami pro tuto odbornou práci.

Vyvěšeno na webu: 19.9.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Víkendový pobyt pro integrované dětí I. stupně

Ve dnech 9. 9. a 10. 9. 2011 se uskutečnil víkendový pobyt pro integrované děti I. stupně běžných ZŠ. Děti k nám do SPC přijely v pátek navečer a protože se znají z již předchozích akcí, družné zábavě nestálo nic v cestě. Ráno jsme vyrazili na výlet do Zbrašovských jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Dětem se prohlídka velmi líbila. Po jejím skončení si děti nakoupily dárečky pro maminky a vydali jsme se pěšky do nedalekých Hranic na Moravě. Zde v městském parku probíhal „Den bezpečnosti dětí“ plný soutěží a her. Děti úspěšně absolvovaly všechna stanoviště a na závěr obdržely nejen sladkou odměnu, ale také malé dárečky s dopravně-bezpečnostní tematikou. Pizza na oběd v místní restauraci chutnala všem a milá obsluha nám ochotně ukázala cestu na městské nádraží. Po příjezdu do Valašského Meziříčí jsme se zastavily na náměstí na kopeček zmrzliny, který v teplém počasí přišel vhod. Den jsme zakončili opékáním špekáčků v naší zahradě mateřské školy, kde velký úspěch sklidilo sportovně-zábavní vybavení hřiště pro děti. Ve večerních hodinách se děti opět rozjely domů. Velký dík patří jedné z maminek – paní Řezníčkové, která se akce účastnila a po celou dobu s dětmi pomáhala.

Vyvěšeno na webu: 19.9.2011 | Autor: Mgr. Randýsková P., Bc. Grygarová Š.

Setkání SPC Zlínského kraje

V úterý 13.9.2011 se v prostorách naší školy konala schůzka SPC z celého Zlínského kraje. Setkání se zúčastnily pracovnice center z Kroměříže, Uherského Hradiště, Brna, Zlína a Valašského Meziříčí. Setkání proběhlo pod záštitou Mgr.Jany Kapalkové z Krajského úřadu Zlín a ředitelky SPC Duha a ZŠ praktické Zlín Mgr.Jany Gavendové. Hlavním bodem schůzky bylo projednání nových vyhlášek: č.116/2011 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školství a školských zařízeních č.147/2011 Sb.,o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Dále se diskutovalo o problematice integrace. Závěr patřil debatě, při které si pracovnice vyměňovaly postřehy a problémy na svých pracovištích. Schůzka byla pro všechny zúčastněné přínosná.

Vyvěšeno na webu: 19.9.2011 | Autor: Mgr.Randýsková P., Bc.Grygarová Š.

Schůzka logopedických asistentek

Dne 8. 9. 2011 proběhla v naší škole metodická a pracovní schůzka logopedických asistentek z logopedických tříd MŠ a ZŠ, ale i z běžných mateřských a základních škol. Asistentky byly seznámeny s organizací logopedické péče ve školním roce 2011–2012 a byly jim také nabídnuty možnosti dalšího vzdělávání. Dále jsme měli možnost vyslechnout přednášku na téma „Vývojová dysfázie“, kterou nám přednesly kolegyně z SPC Kpt.Vajdy pro vady řeči v Ostravě, jmenovitě se jednalo o Mgr. Dedrle -Vavrošovou, Mgr. Rakusovou, Mgr. Schönovou a Bc. Piontkovou. Přednáška byla pro všechny jistě přínosná a doufáme, že započatá spolupráce se bude i nadále rozvíjet.

Vyvěšeno na webu: 25.4.2011 | Autor: Randýsková, Grygarová

Reedukační program s logo redukcí pro diagnózu balbuties

Dne 14.4. proběhl reedukační program pro žáky s diagnózou balbuties. Zúčastnilo se ho 6 dětí s rodiči, byli rozděleni do dvou skupin – na mladší a starší žáky. Skupina mladších žáků si vyrobila pomůcku na nácvik správného dýchání a byli seznámeni s dechovými cvičeními, které mohou provádět doma s rodiči. Skupina starších žáků byla také seznámena s dechovými cvičeními a sehráli scénku „Telefonujeme do školy“. Ve druhé části programu nacvičovaly obě skupiny žáků s PaedDr. Y. Odstrčilíkovou pomalou a rychlou mluvu, rytmizaci, fonaci a měkký hlasový začátek. Na závěr proběhlo zhodnocení programu ze strany rodičů a dětí, ohlasy byly kladné a přejí si jeho pořádání i v příštím školním roce.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: