100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 20.3.2011 | Autor: Marcela Ševelová

Setkání logopedických asistentek okresu Zlín

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči ve Valašské Meziříčí – pobočka Zlín uspořádalo dne 1.3.2011 Setkání pro logopedické asistentky okresu Zlín. Akce se uskutečnila v prostorách Střední zdravotnické školy Zlín. Akce se účastnilo 63 logopedických asistentek. Mgr. Hana Žůrková seznámila přítomné s činností SPC Zlín, pracovištěm logopedickým a koordinací školské logopedie ve Zlínském kraji. Mgr. Simona Bělohlávková seznámila s pracovištěm surdopedickým a jeho fungováním. Mgr. Lenka Pastyříková vysvětlila způsob jak provést orientační vyšetření sluchu a s pojmem fonematický sluch. Mgr. Marcela Ševelová seznámila logopedické asistentky s logopedickou intervencí v resortu školství, s fungováním logopedické třídy, logopedického kroužku a integrací. V závěrečné diskuzi se řešily praktické otázky organizace logopedické péče v kroužcích a návrhy témat pro příští společná setkání a školení. Další schůzka je plánována na září 2011.

Vyvěšeno na webu: 16.3.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedických tříd MŠ

V pátek 11. 3. 2011 od 9.00 – 13.00 hodin proběhl zápis do logopedických tříd naší MŠ. Zápisu se zúčastnilo 26 dětí se svými rodiči. Pro děti byla připravená překážková dráha, která jako vždy sklidila velký úspěch. Rodiče měli možnost prohlédnout si, v doprovodu paní učitelek, prostory MŠ. Je také potěšující vzrůstající počet zájemců o logopedické třídy, což znamená, že paní učitelky poskytují kvalitní péči. Proto bych jim chtěla poděkovat za spolupráci při zápisu do MŠ.

Vyvěšeno na webu: 25.2.2011 | Autor: Šárka Grygarová

S dinosaury do mateřské školky

Zápis do logopedických tříd se uskuteční 11. března 2011od 09.00 do 13.00 hod. v prostorách SPC pro děti s vadami řeči.

Naše mateřská škola nabízí:

  • intenzivní logopedickou péči v rámci vzdělávacího programu MŠ „Z pohádky do pohádky“
  • individuální přístup v malém kolektivu dětí, rodinné prostředí
  • ozdravné pobyty v přírodě, půldenní vycházky do přírody …
  • pravidelné relaxační pobyty v solné jeskyni, plavání …
  • zábavná odpoledne pro děti a rodiče např: karneval, Mikulášská besídka, zahradní slavnosti na začátku a konci roku, noční spaní v MŠ a spoustu jiných zajímavých tématických akcí
  • možnost celotýdenního ubytování dítěte

Své případné dotazy můžete volat na tel.čísla: 576809853 a 576809836, rádi Vám odpovíme.

Vyvěšeno na webu: 7.2.2011 | Autor: Šárka Grygarová

S dinosaury do školy

Zápis do 1. třídy logopedické a surdopedické naší školy.

Dne 28.1.2011 od 8.30 hod do 16.00 hod proběhl na naší škole zápis do první třídy logopedické a surdopedické. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly s dinosaury, které děti s chutí a radostí plnily. K zápisu do logopedické třídy přišlo 24 dětí a do surdopedické 7 dětí, což nás velmi potěšilo.
Velké poděkování patří Obecně prospěšné společnosti na podporu handicapovaných a začínajících umělců a projektů pro handicapované děti, která zúčastněným dětem v rámci projektu Kouzelný svět věnovala dárky v podobě pohádkové knížky Pohádky ze stříbrného města. Dále děti dostaly díky projektu Školák od firmy EVENT Marketing, s. r. o. dárkové kufříky a od firmy WALMARK dětské hodinky Spiderman. Všechny dárky udělaly dětem obrovskou radost.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: