100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality ZŠ

Vyvěšeno na webu: 19.6.2017 | Autor: Mojmír Vraj

Praha a Lidice

Do Prahy je cesta dlouhá,
ve vlaku se dobře hloubá.
Koukáš z okna, kraj se mění,
v kostech cítíš dálek chvění.
Kol své žáky máš,
zda je v Praze uhlídáš?

Škola, oběd, most, hora Vítkov čeká,
vidíš koně z bronzu a na něm husitského reka.
„Vím jméno jeho!“ zazní v tichu,
však neví! - Žižka přec neobjevil Ameriku!
Honem dolů, chrámům byznysu v ústrety,
v Palladiu – jaká slast – smočili jsme rety.

Lidice - symbol neštěstí a zmaru,
věčný oheň plápolá – zanechme zde sváru…
Muzeum, film, kostela veřeje, fotky, torzo Krista,
strašná beznaděj a úzkost z tohoto místa.

Tváře mrtvých, šero, smutek – slyším fakt smích?
Řev neznámých žáků mě tedy namích!
Legrace z mrtvých? Kdo jste? Že jste lidi?
Když nechápou, ať se klidí…

Lidičtí tehdy stáli, čekali ránu do čela, do srdce, v břich…
Jak někdo může si z nich tropit žerty pro laciný smích?
Venku radost mám, neb v žácích mých znechucení zřím.
Ti citliví jsou – přemýšlí – teď už to vím…

Vojáci cvičí. V sobotu června desátého bude tu pieta,
před 75 lety žádný muž zde se nedožil léta…
88 dětí stojí tu. Přežily? Vyhnuly se rovu?
Však živé nejsou – podoby ze studeného kovu…
V sadu přivoníme a pohladíme rudé růže,
vidíme je – lidické děti, ženy, muže…

Tak skončilo ráno – odpoledne bylo jiné,
horko bylo – my šli na Letnou co noha nohu mine.

Chlouby techniky se v muzeu skvěly,
na zručnost člověka chválu tu pěly.

Horská dráha v parku se rozjela a znovu osiřela po nás,
obsluha koukala zklamaně. Proč jdete už? Jsme tu pro vás…

Byl čas jet domů…

Výlet se poved, dobře v Praze bylo,
Vy zmrzlinu měli, a já shodil nějaké to kilo…

Vyvěšeno na webu: 19.6.2017 | Autor: Lenka Čípová, Milena Chumchalová, Lucie Štveráková
DRUŽINA

Hasiči - exkurze

Začátkem června se vydaly děti s vychovatelkami a třídní učitelkou Sašou z 1.B. na zajímavou exkurzi do moderní stanice hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. A bylo opravdu na co se dívat! Děti si mohly prohlédnout hasičská auta, prostory, kde se suší hasičské hadice, mohly si vyzkoušet, jak se hasí „požár“ vodou. Z poutavého výkladu se dozvěděly spoustu zajímavých věcí z práce hasičů. Velkou zajímavostí bylo, když na vlastní oči viděly požární poplach. Tentokrát vyjížděli hasiči k likvidaci včelího roje v mateřské škole. Věříme, že po této návštěvě nebude pro nikoho z dětí problém vzpomenout si na telefonní číslo 150.

Vyvěšeno na webu: 12.6.2017 | Autor: Zita Sýkorová, Alena Dusíková

Tenisový turnaj

V květnu se v naší tělocvičně uskutečnil turnaj logopedických tříd v tenise. Zápasy byly velmi napínavé a vyrovnané.Všichni zúčastnění hráči bojovali s radostí. Nejlepším hráčem se stal Lukáš Žákovčík, který ve finále porazil Davida Mitáše. Na 3.místě se umístil Jaroslav Sušeň. Blahopřejeme!

Vyvěšeno na webu: 8.6.2017 | Autor: Lenka Čípová, Milena Chumchalová, Lucie Štveráková
DRUŽINA

Opékání špekáčků

Sluníčko svítí, obloha je bez mráčků. To je čas na opékání špekáčků.

Ve čtvrtek na Den dětí se nám to vše vyplnilo. Vychovatelky z družiny pro děti a jejich třídní učitelky připravily odpoledne naplněné společným hraním a opékáním špekáčků. Děti se vždy moc těší, až si nad ohněm sami opečou a potom s kamarády v trávě vychutnají lahodnou svačinku. Děkujeme všem za účast a příjemně prožité společné chvíle.

Vyvěšeno na webu: 7.6.2017 | Autor: 8. třída ZŠ

„Alenka v říši znaků“

V úterý 2. května jela 8. 9. a 10. třída spolu se střední školou do Brna na divadelní představení „Alenka v říši znaků“. Alenka se v této divadelní hře vydává do neznámého světa za zrcadlem. Obyvatelé v tomto světě mluví znakovým jazykem, kterému Alenka zpočátku nerozumí. Potřebuje proto průvodce a tlumočníka. Stává se jím bílý králík. Alenka se postupně učí znakovat a ke konci představení už znakuje sama. Cílem představení bylo zahrát hru, které by rozuměli slyšící i neslyšící diváci, a to se hercům z brněnského Buranteatru podařilo. Po příjemném kulturním zážitku jsme se šli posilnit obědem do nákupního centra Vaňkovka, protože nás ještě čekala prohlídka Brna. Někteří se vydali na hrad Špilberk, jiní si prohlédli památky v centru Brna. V 6 hodin večer jsme už byli všichni zpátky ve Valmezu. Byl to velmi příjemně strávený den.

Vyvěšeno na webu: 5.6.2017 | Autor: David Škařupa, Petra Čampová, Lenka Tomanová

Spaní na hradě

Dne 30. dubna 2017 podnikli žáci 4. a 5. třídy společný výlet na hrad Starý Jičín. Vyšli jsme vstříc novým dobrodružstvím.

Před hradem nás očekával kastelán pan Arnošt Pokorný. Po přivítání a krátké prohlídce strážní věže následovalo opékání špekáčků. Po večeři jsme se odebrali do místní hradní restaurace, kde byla připravena soutěž „ Caruso show“, kterou pro nás připravil pan kastelán. Výkony všech zpěváků byly velmi hezké a přesvědčivé, každý chtěl zvítězit. Po dramatickém finále stanul na stupni vítězů zpěvák Erik Kopečný.

Večer po soutěži nás čekalo velké překvapení. Pan kastelán připravil louče a provedl nás hradem. Museli jsme všichni dávat pozor, byla úplná tma. Prohlídka byla okořeněna pověstmi a historkami, všem se velmi líbila.

Po večerní hygieně nás navštívila bílá paní, která se procházela chodbou strážní věže.

Spaní probíhalo ve strážní věži na dřevěné podlaze ve spacáku. Noc byla dlouhá, bouřka nás zastihla v pozdních večerních hodinách. Mnohé z dětí očekávaly opět příchod bílé paní, ta však už nepřišla.

Ráno nám připravil kastelán Arnošt vydatnou snídani, která všem chutnala.

Touto cestou bych chtěl velmi poděkovat kastelánu Arnoštovi, který pro nás připravil tuto skvělou akci plnou dobrodružství.

Vyvěšeno na webu: 25.5.2017 | Autor: Marie Čunková

Výsledky jarního kola soutěže ve sběru starého papíru

Výhercem soutěže se stala 4. třída surdopedická, kde průměr na žáka byl 92 kg! 2. místo obsadila 2. třída logopedická s průměrem 79 kg, 3. místo 3. B logopedická s průměrem 55 kg. Vítězným třídám blahopřejeme!!!!

Celkem jsme nasbírali 4091 kg papíru, zachránili jsme 58 stromů. Získanou částku 8190 Kč jsme rozdělili do jednotlivých tříd. Jak peníze žáci využijí, to bude záležet na jejich rozhodnutí.

Velké poděkování patří všem, kteří se do soutěže zapojili, žákům 10. třídy za vážení, také rodičům Š. Malého za 351 kg a B. Caletky za 328 kg, to byli rekordmani v jednotlivcích. Další kolo soutěže bude na podzim, doufám, že bude také tak úspěšné.

Vyvěšeno na webu: 22.5.2017 | Autor: Marie Čunková, Jaroslava Jiříčková

Jak je lehká násobilka

O tom se mohli přesvědčit žáci 3. a 4. tříd, kteří se ve čtvrtek 18.5. zúčastnili soutěže v násobení.

Výkony všech dětí byly velmi vyrovnané. Na stupních vítězů se nakonec umístili: Matyáš Vesel (4.třída) – 1.místo, Tomáš Szabo (3.B) – 2.místo, Michal Hruška (3.A) – 3.místo.

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen v násobilce.

Vyvěšeno na webu: 11.5.2017 | Autor: Lenka Čípová
DRUŽINA

Dítě a pes - jak žít společně bezpečně

Psi sice neumí mluvit lidskou řečí, ale své pocity, potřeby a chování dokážou projevit tzv. „řečí těla“, která je srozumitelná i dětem. Paní Bolfová, která k nám přijela i se svými dvěma psy, dětem názorně předvedla, jak se ke psům máme správně chovat, abychom jim lépe rozuměli a uměli se s nimi „domluvit“. Ukázala nám, jak vypadají různé signály, pohyby a postoje, kterými nám psi dávají najevo své pocity. Zdůraznila, jak je důležité zapamatovat si základní signály těla, které pes vysílá a zároveň mít vždy na paměti i základní pravidla bezpečného kontaktu s jakýmkoliv psem. Pro děti to byl velký zážitek a vše, co se tu dozvěděly, ve svém životě určitě využijí.

Vyvěšeno na webu: 9.5.2017 | Autor: Mojmír Vraj

Bratislavská „Vedomostná súťaž“ 2017

Vědomostní soutěž byla oproti loňskému roku časově posunuta o 20 dnů na druhou půlku dubna. To aby bylo teplo a hezky. No, minulý rok bylo dokonce krásně! Letos? Letos se sypal sníh. Apríl jak vyšitý! Soutěžící si vyjeli v teniskách. Že to není ono, zjistili hned po příjezdu. Kramáre nás uvítaly studenou bílou tmou. Počasí psí. Naštěstí se topilo a vše uschnulo.

Druhý den pět žáků ZŠ a jeden žák SŠ zasedli do lavic v tělocvičně. Pětici čekalo klání v českém jazyce a matematice a solitéra ze SŠ očekávala angličtina.

Soutěž začala a skončila.

Domů jsme přivezli sedm diplomů.

Bratři L. a D. Tovaryšové dosáhli ve svých kategoriích tří nejvyšších met. G. Hrušková byla dvakrát druhá a S. Skýpalová získala druhé a třetí místo. Při zpáteční cestě vládla spokojenost. Obálky s výhrami hřály v kapsách – a taky sluníčko…

Hezký návrat.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 starší

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: