100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality ZŠ

Vyvěšeno na webu: 17.6.2015 | Autor: Lenka Čípová
DRUŽINA

Angličtina

Děti ze školní družiny měly od února možnost účastnit se pravidelně každý pátek ráno kurzu angličtiny v rámci projektu Cizí jazyky pro život. Výuku zábavnou formou vedl rodilý mluvčí Marco. Děti se zde prostřednictvím her a písniček seznámily se základními slovíčky angličtiny. Naučily se například, jak se řeknou barvy, dny v týdnu, uměly by pojmenovat některá zvířata, pozdravit apod. Marco se snažil učení dětem přiblížit tak, aby se vždy pobavily. Hrál s dětmi hry, pomocí hudebního nástroje ukulele naučil děti i několik jednoduchých anglických písniček. Při hře si tak děti ani neuvědomovaly, že se učí něčemu novému. Budeme se těšit, že tento projekt bude pokračovat i příští školní rok a děti se ho jistě rády opět zúčastní.

Vyvěšeno na webu: 14.6.2015 | Autor: Martin Kloboučník

Švagrov

V úterý 26.5.2015 jsme urazili dlouhou cestu za účelem Ekopobytu žáků surdopedických tříd. Na jejím konci bylo ekologické centrum Švagrov v Jeseníkách. Dobrodružství v krásném prostředí jesenických hor a lesů trvalo čtyři dny, do pátku 29.5. I přes krátkou dobu pobytu se, doufáme, podařilo dětem ukázat, co obnáší práce v lese, v horách nebo co vše se dá vytvořit s přírodninami, které nám dává louka, les či potok. Naši žáci si postupně vyzkoušeli na vlastní kůži, co znamená práce lesníka, horníka nebo co vše může vytvořit bába kořenářka ve svém lesním doupěti. Děti jsme rozdělili do tří věkových skupin. Připraveným programem jsme dětem přiblížili krásu světa fauny i flory Jesenicka. Mimo soutěže a plnění úkolů v lese, výchově k ekologii nebo klasického táboráku, který si děti připravily samy, proběhla i tradiční stezka odvahy s příběhem, kterou zvládli více méně všichni účastníci. Ekopobyt se povedl na výbornou, za což musíme poděkovat nejen všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravách, ale především všem dětem za chuť a energii, která byla zpětnou vazbou a povzbuzením pro nás pedagogy.

Vyvěšeno na webu: 9.6.2015 | Autor: Milena Chumchalová
DRUŽINA

Koncert – Fletnička

Kroužek Flétnička společně s žáky Soukromé hudební školy se nám v pátek 5. června již tradičně představili na společném koncertě v kapli naší školy. Každý žák zahrál skladbičku na flétnu, klávesy nebo kytaru. Děti svým představením připravily pro diváky příjemné odpoledne. Koncertem kroužek Flétnička ukončil svou letošní činnost.

Vyvěšeno na webu: 5.6.2015 | Autor: Sylva Králová

Obědy pro děti

Díky projektu „Obědy pro děti“ obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN bylo šestnácti vybraným dětem naší školy umožněno se v období od února do konce letošního školního roku bezplatně stravovat ve školní jídelně.

Projekt „Obědy pro děti“ je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Detailnější informace o společnosti a jejich dalších projektech naleznete na www.women-for-women.cz.

Vyvěšeno na webu: 4.6.2015 | Autor: Marcela Jindrová, Sylva Tomšejová

Dopravně-výtvarná soutěž „Zebra není jen zvířátko“

Žáci 2.B logopedické (Julius Gaži, Marek Holiš a Karolína Petřeková) získali 2. místo v dopravně-výtvarné soutěži v kategorii kolektivní práce. Společně s ostatními finalisty se v úterý 20. května sešli na Městském úřadě Valašské Meziříčí na ulici Zašovská. Zde proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Ceny předával místostarosta města Josef Vrátník, který poděkoval všem soutěžícím a popřál vítězům. Soutěž organizovala Komise BESIP při Radě města Valašské Meziříčí. Nejen vítězné práce můžete zhlédnout v prostorách městského úřadu.

Vyvěšeno na webu: 1.6.2015 | Autor: Sylva Tomšejová

Dárky a přáníčka od žáků 1. stupně ke Dni matek

Na svátek svých maminek děti vyrobily přáníčka, dárky v podobě keramiky a ti nejmenší záložky do knížky. Doufáme, že maminkám přinesly tyto drobné pozornosti radost.

Vyvěšeno na webu: 1.6.2015 | Autor: Sylva Tomšejová

Účast našich logopedických tříd na výtvarných soutěžích

Na jaře jsme se zúčastnili tří soutěží: výtvarné soutěže v rámci Besipu, Hasíku a Dne Země. V rámci Besipu se nám podařilo získat 2. místo v kategorii – kolektivní práce: zasloužili se o to Marek Holiš, Julius Gaži a Karolína Petříková. V rámci Hasíku jsme se umístili na 3. místě v okresním kole. Svou prací se o to zasloužil David Mitáš. Děti dostaly za své úspěchy na slavnostních vyhlášeních výsledků soutěží řadu dárků. Hodnocení výtvarné soutěže Den Země zatím neproběhlo. Výtvarné práce dětí všech tří soutěží jsou k zhlédnutí ve fo- togalerii. Všem, kdo se zúčastnili soutěže patří velké díky.

Vyvěšeno na webu: 27.5.2015 | Autor: Marie Přecechtělová

Hasík

22. 5. 2015 proběhlo předání cen a diplomů za účast v soutěži „PO očima dětí“ (hasík). Této soutěže se žáci ze surdo i logo základky zúčastnili poprvé a dosáhli na nádherná umístění. Do okresního kola se zapojilo 855 dětí ze 23 škol. A jak obstáli naši žáci? Adam Plešek – 2. místo a Adriana Dammová 3. místo za literární práci, Katka Teplá a Danek Fajman 1. místo za vytvoření PC prezentace, Jakub Daniel Krištof 2. místo a David Mitáš 3. místo za výtvarné práci. Do krajského kola postoupilo 2742 dětí z 96 škol a mezi nimi vybojovali ADAM PLEŠEK – 1. místo a KATKA s DANKEM 3. místo!!! Všichni tři postoupili do celostátního kola, jehož výsledky ještě neznáme. Jménem vedení školy i svým děkuji a blahopřeji všem zúčastněným za senzační reprezentaci školy. Jsme na vás všechny pyšní!!!

Vyvěšeno na webu: 25.5.2015 | Autor: Zdeněk Lázníček

Výlet do Prešova

Letošní školní výlet 10. třídy směřoval na Slovensko, kde jsme navštívili naši partnerskou školu v Prešově. Cestou jsme poznali spoustu krásných a zajímavých míst a žáci měli možnost se seznámit s kulturním a přírodním bohatstvím sousedního státu. Osvěžující byla zastávka spojená s koupelí u termálního pramene s jezírkem Kalameny, poučné občerstvení na travertinové kupě s minerálním pramenem Sivá brada, kulturně obohacující pak dvě návštěvy překrásných slovenských památek Spišský hrad a hrad Stará Ľubovňa. Společně se žáky a učiteli ze školy z Prešova jsme navštívili muzeum tradiční výroby soli Solivar, prešovskou Kalvárii a lanové centrum. Velké množství zážitků završila prohlídka tříd a společný zápas ve fotbale. Dostalo se nám velmi vřelého přijetí, za což patří velký dík panu řediteli i celému kolektivu pracovníků z prešovské školy pro neslyšící. Děkujeme.

Vyvěšeno na webu: 25.5.2015 | Autor: Vychovatelky
DRUŽINA

Dopravní hřiště

Na dopravní hřiště chodí děti moc rády. V úterý 19. 5. se všechna tři oddělení družiny i s třídní učitelkou 2. B na dopravní hřiště vydala, a tak si mohli malí budoucí řidiči a řidičky vyzkoušet, jak jim to jde při řízení dopravního prostředku v provozu, který se blíží tomu skutečnému. Ten náš byl tentokrát velký, protože všech 37 dětí hřiště zaplnilo, ale zvládli to všichni a bez vážných přestupků a karambolů. I počasí nám dalo čas na to si vše vyzkoušet, než se spustil déšť. Ještě nás čeká doplnit si některé znalosti, ale všechny děti chápou, že se bez pravidel na silnici opravdu neobejdeme, proto máme dobrou motivaci si důležitá pravidla ještě do prázdnin zopakovat.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 starší

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: