100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality ZŠ

Vyvěšeno na webu: 1.6.2015 | Autor: Sylva Tomšejová

Dárky a přáníčka od žáků 1. stupně ke Dni matek

Na svátek svých maminek děti vyrobily přáníčka, dárky v podobě keramiky a ti nejmenší záložky do knížky. Doufáme, že maminkám přinesly tyto drobné pozornosti radost.

Vyvěšeno na webu: 1.6.2015 | Autor: Sylva Tomšejová

Účast našich logopedických tříd na výtvarných soutěžích

Na jaře jsme se zúčastnili tří soutěží: výtvarné soutěže v rámci Besipu, Hasíku a Dne Země. V rámci Besipu se nám podařilo získat 2. místo v kategorii – kolektivní práce: zasloužili se o to Marek Holiš, Julius Gaži a Karolína Petříková. V rámci Hasíku jsme se umístili na 3. místě v okresním kole. Svou prací se o to zasloužil David Mitáš. Děti dostaly za své úspěchy na slavnostních vyhlášeních výsledků soutěží řadu dárků. Hodnocení výtvarné soutěže Den Země zatím neproběhlo. Výtvarné práce dětí všech tří soutěží jsou k zhlédnutí ve fo- togalerii. Všem, kdo se zúčastnili soutěže patří velké díky.

Vyvěšeno na webu: 27.5.2015 | Autor: Marie Přecechtělová

Hasík

22. 5. 2015 proběhlo předání cen a diplomů za účast v soutěži „PO očima dětí“ (hasík). Této soutěže se žáci ze surdo i logo základky zúčastnili poprvé a dosáhli na nádherná umístění. Do okresního kola se zapojilo 855 dětí ze 23 škol. A jak obstáli naši žáci? Adam Plešek – 2. místo a Adriana Dammová 3. místo za literární práci, Katka Teplá a Danek Fajman 1. místo za vytvoření PC prezentace, Jakub Daniel Krištof 2. místo a David Mitáš 3. místo za výtvarné práci. Do krajského kola postoupilo 2742 dětí z 96 škol a mezi nimi vybojovali ADAM PLEŠEK – 1. místo a KATKA s DANKEM 3. místo!!! Všichni tři postoupili do celostátního kola, jehož výsledky ještě neznáme. Jménem vedení školy i svým děkuji a blahopřeji všem zúčastněným za senzační reprezentaci školy. Jsme na vás všechny pyšní!!!

Vyvěšeno na webu: 25.5.2015 | Autor: Zdeněk Lázníček

Výlet do Prešova

Letošní školní výlet 10. třídy směřoval na Slovensko, kde jsme navštívili naši partnerskou školu v Prešově. Cestou jsme poznali spoustu krásných a zajímavých míst a žáci měli možnost se seznámit s kulturním a přírodním bohatstvím sousedního státu. Osvěžující byla zastávka spojená s koupelí u termálního pramene s jezírkem Kalameny, poučné občerstvení na travertinové kupě s minerálním pramenem Sivá brada, kulturně obohacující pak dvě návštěvy překrásných slovenských památek Spišský hrad a hrad Stará Ľubovňa. Společně se žáky a učiteli ze školy z Prešova jsme navštívili muzeum tradiční výroby soli Solivar, prešovskou Kalvárii a lanové centrum. Velké množství zážitků završila prohlídka tříd a společný zápas ve fotbale. Dostalo se nám velmi vřelého přijetí, za což patří velký dík panu řediteli i celému kolektivu pracovníků z prešovské školy pro neslyšící. Děkujeme.

Vyvěšeno na webu: 25.5.2015 | Autor: Vychovatelky
DRUŽINA

Dopravní hřiště

Na dopravní hřiště chodí děti moc rády. V úterý 19. 5. se všechna tři oddělení družiny i s třídní učitelkou 2. B na dopravní hřiště vydala, a tak si mohli malí budoucí řidiči a řidičky vyzkoušet, jak jim to jde při řízení dopravního prostředku v provozu, který se blíží tomu skutečnému. Ten náš byl tentokrát velký, protože všech 37 dětí hřiště zaplnilo, ale zvládli to všichni a bez vážných přestupků a karambolů. I počasí nám dalo čas na to si vše vyzkoušet, než se spustil déšť. Ještě nás čeká doplnit si některé znalosti, ale všechny děti chápou, že se bez pravidel na silnici opravdu neobejdeme, proto máme dobrou motivaci si důležitá pravidla ještě do prázdnin zopakovat.

Vyvěšeno na webu: 22.5.2015 | Autor: Martina Tovaryšová

Zábavný vědecký park VIDA v Brně

V dubnu žáci 8. třídy navštívili centrum VIDA. Na velké ploše je vystaveno 150 interaktivních exponátů. Žáci se seznámili se základními principy přírodních jevů, například zemětřesení, povodeň, Bermudský trojúhelník. Házeli balóny v rotující místnosti, vlastní sílou vyráběli elektřinu, zkoumali model lidského srdce, pod mikroskopem pozorovali různé preparáty živočichů a rostlin. Žáci využili poznatky z přírodovědných předmětů fyzika, zeměpis, přírodopis, chemie a své vědomosti ještě obohatili. V závěru prohlídky se žáci odvážně projeli na kole po laně vysoko nad zemí!

Vyvěšeno na webu: 13.5.2015 | Autor: Petra Čampová

Sportovní odpoledne

Úterní den jsme pojali sportovně se třetí a čtvrtou třídou surdopedickou. Začali jsme na dopravním hřišti, kde děti jezdily na kolech, kárách a koloběžkách, na jejich jízdu dohlížela policie.Poté jsme se ještě vydali na kolečkové brusle, které si taktéž děti oblíbily. Sportu ZDAR!

Vyvěšeno na webu: 7.5.2015 | Autor: Milena Chumchalová
DRUŽINA

Kuželkový turnaj

Ve středu 29. dubna změřily své síly děti ze školní družiny za podpory třídních učitelek Petry Ešlerové a Alexandry Lhotákové v kuželkovém turnaji. Příjemné odpoledne pro ně připravila vychovatelka ze střední školy Jana Volková, které patří velké dík :)

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Patricie Dřímalová, Martin Kloboučník

Výtvarná soutěž „Paleta ticha“ v Olomouci

Ve čtvrtek 23. dubna jsme se s pěti nadějnými výtvarníky vybranými z naší školy vypravili do Olomouce, abychom se postavili dalším sedmi družstvům ze škol pro sluchově postižené ve výtvarném klání na téma „Barvy hudby.“ Protože jsme přijeli s velkým časovým předstihem, zašli jsme obhlédnout další naše kolegy do muzea umění. Aby kultury nebylo málo, ještě ten večer jsme vyrazili na koncert vážné hudby, kterou „tlumočily“ do pohybu studentky Jamu v Brně. Další den byl opravdu náročný – všichni se snažili co nejvýstižněji namalovat, jak si představují hudbu. Naši žáci přistoupili k úkolu opravdu zodpovědně – v průběhu přišli na to, že malovat se nemusí jen štětci, a tak byli na konci dne barvy hudby nejen na papíru, ale také všude okolo něj a na všech. A že jsme nevyhráli? Nevadí, byla to zábava…Všichni žáci svým výkonem dokázali, že hudba má mnoho barev, je plná fantazie, bláznivá, spontánní a originální. Za to jim všem děkuji a vyjadřuji svůj obdiv.

Účastníci:
7. třída Anetka Kunetková, Dominik Holiš
9. třída Lucie Teplá, Karolína Fusková
10. třída Kateřina Teplá

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: David Škařupa

Jarní výlet

V úterý 21. dubna 2015 jsme využili příznivého počasí a vyrazili na malý výlet. V úvodu jsme si udělali malou procházku parkem v nedalé Lešné. Zastavili se u pomníčku sestřeleného letadla během 2. světové války a poté se občerstvili v nedaleké pizzerii. Po malém občerstvení jsme pospíchali na statek v nedaleké Porubě, kde nás očekávaly dvě kobylky Julča a Klea. Po malé projížďce traktorem mohly děti obdivovat pohled z koňského sedla. V závěru jsme opekli špekáčky a posilnili se na zpáteční cestu. Poděkování patří všem, kteří pro nás tento výlet připravili.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 starší

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: