100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality ZŠ

Vyvěšeno na webu: 22.5.2015 | Autor: Martina Tovaryšová

Zábavný vědecký park VIDA v Brně

V dubnu žáci 8. třídy navštívili centrum VIDA. Na velké ploše je vystaveno 150 interaktivních exponátů. Žáci se seznámili se základními principy přírodních jevů, například zemětřesení, povodeň, Bermudský trojúhelník. Házeli balóny v rotující místnosti, vlastní sílou vyráběli elektřinu, zkoumali model lidského srdce, pod mikroskopem pozorovali různé preparáty živočichů a rostlin. Žáci využili poznatky z přírodovědných předmětů fyzika, zeměpis, přírodopis, chemie a své vědomosti ještě obohatili. V závěru prohlídky se žáci odvážně projeli na kole po laně vysoko nad zemí!

Vyvěšeno na webu: 13.5.2015 | Autor: Petra Čampová

Sportovní odpoledne

Úterní den jsme pojali sportovně se třetí a čtvrtou třídou surdopedickou. Začali jsme na dopravním hřišti, kde děti jezdily na kolech, kárách a koloběžkách, na jejich jízdu dohlížela policie.Poté jsme se ještě vydali na kolečkové brusle, které si taktéž děti oblíbily. Sportu ZDAR!

Vyvěšeno na webu: 7.5.2015 | Autor: Milena Chumchalová
DRUŽINA

Kuželkový turnaj

Ve středu 29. dubna změřily své síly děti ze školní družiny za podpory třídních učitelek Petry Ešlerové a Alexandry Lhotákové v kuželkovém turnaji. Příjemné odpoledne pro ně připravila vychovatelka ze střední školy Jana Volková, které patří velké dík :)

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Patricie Dřímalová, Martin Kloboučník

Výtvarná soutěž „Paleta ticha“ v Olomouci

Ve čtvrtek 23. dubna jsme se s pěti nadějnými výtvarníky vybranými z naší školy vypravili do Olomouce, abychom se postavili dalším sedmi družstvům ze škol pro sluchově postižené ve výtvarném klání na téma „Barvy hudby.“ Protože jsme přijeli s velkým časovým předstihem, zašli jsme obhlédnout další naše kolegy do muzea umění. Aby kultury nebylo málo, ještě ten večer jsme vyrazili na koncert vážné hudby, kterou „tlumočily“ do pohybu studentky Jamu v Brně. Další den byl opravdu náročný – všichni se snažili co nejvýstižněji namalovat, jak si představují hudbu. Naši žáci přistoupili k úkolu opravdu zodpovědně – v průběhu přišli na to, že malovat se nemusí jen štětci, a tak byli na konci dne barvy hudby nejen na papíru, ale také všude okolo něj a na všech. A že jsme nevyhráli? Nevadí, byla to zábava…Všichni žáci svým výkonem dokázali, že hudba má mnoho barev, je plná fantazie, bláznivá, spontánní a originální. Za to jim všem děkuji a vyjadřuji svůj obdiv.

Účastníci:
7. třída Anetka Kunetková, Dominik Holiš
9. třída Lucie Teplá, Karolína Fusková
10. třída Kateřina Teplá

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: David Škařupa

Jarní výlet

V úterý 21. dubna 2015 jsme využili příznivého počasí a vyrazili na malý výlet. V úvodu jsme si udělali malou procházku parkem v nedalé Lešné. Zastavili se u pomníčku sestřeleného letadla během 2. světové války a poté se občerstvili v nedaleké pizzerii. Po malém občerstvení jsme pospíchali na statek v nedaleké Porubě, kde nás očekávaly dvě kobylky Julča a Klea. Po malé projížďce traktorem mohly děti obdivovat pohled z koňského sedla. V závěru jsme opekli špekáčky a posilnili se na zpáteční cestu. Poděkování patří všem, kteří pro nás tento výlet připravili.

Vyvěšeno na webu: 29.4.2015 | Autor: Milena Chumchalová
DRUŽINA

Florbalový zápas školních družin

Ve čtvrtek 23. dubna se již pátým rokem sešly na ZŠ Žerotínova florbalové týmy našich školních družin. Šest družstev změřilo své síly v přátelském odvetném utkání. Atmosféra celého turnaje byla bojovná. Všech šest družstev si na závěr odneslo sladkou odměnu a těšíme se, že v příštím školním roce si vše zopakujeme.

Vyvěšeno na webu: 28.4.2015 | Autor: Vychovatelky
DRUŽINA

Návštěva služebny městské policie

V dubnu všechna tři oddělení družiny postupně navštívila služebnu městské policie. Tato návštěva doplnila přednášku, která proběhla již v lednu ve škole. Děti zde měly možnost vyzkoušet si pomůcky, které strážníci městské policie používají například k odchytávání a uspávání obtěžujících zvířat, jak si poradí s nedisciplino­vanými řidiči, jak funguje ve městě kamerový systém nebo jak udržují pořádek při střetu s neukázněnými lidmi. Tím, že si děti mohly hodně pomůcek vyzkoušet, byla tato návštěva pro ně velmi zajímavá a určitě si z ní něco zapamatovaly.

Vyvěšeno na webu: 27.4.2015 | Autor: Alexandra Lhotáková

Ovečky

V pátek 24. dubna vyrazili žáci z 1., 2., 3. surdopedické a 3.A logopedické třídy do školní keramické dílny. Náplní jejich programu se tentokrát stala práce se surovou vlnou a výroba plstěných mýdel. Děti se dozvěděly mnoho nového a prakticky si vyzkoušely práci s ovčí vlnou. Díky radám paní učitelky Hany Lümelové vznikly netradiční dárky, které maminkám jistě udělají velkou radost. Děti budou mít příležitost předat maminkám mýdlo v ovčí vlně o blížícím se Dni matek.

Vyvěšeno na webu: 24.4.2015 | Autor: Lenka Tomanová
DRUŽINA

Malování pískem

V pondělí proběhlo ve třetím oddělení družiny netradiční tvoření s rodiči. Vyráběli jsme pískové obrázky jednoduchou technikou, která zaujala i rodiče. Tvoření obrázků spočívá v odstraňování jednotlivých vyseknutých polí a jeho následném vysypávání různě barevným dekorativním pískem. Postupně tímto způsobem vzniká krásně barevný obrázek. Děti zde uplatnily vlastní kreativitu a fantazii. Hlavní výhoda barevného pískování je ta, že ať obrázek dělá dítě či dospělý, vždy se povede. Posuďte sami, jak se dětem obrázky povedly.

Vyvěšeno na webu: 24.4.2015 | Autor: Mojmír Vraj

Vědomostní soutěž v Bratislavě

Je 8 hodin 9. dubna 2015. V tělocvičně Spojené internátní školy v Bratislavě stojící v těsné blízkosti nemocnice na Kramároch berou do ruky žáci zbrusu nové propisky. Zatím jen zkoušejí, zda píší. Mají poslední vteřiny k jejich vyměnění. Každý žák a žákyně sedí u samostatného pultíku se svým jménem. Vedle jsou čísla ročníků základky: 5, 6, 7, 8, 9 plus střední škola. V tělocvičně nejsou otevřená okna. Vzduch houstne. Každý soutěžící dostává několik listů s otázkami v jazyce země odkud pochází. Slováci, Češi a Poláci vyplňují hlavičky tiskopisů. Základka prokáže porozumění svému národnímu jazyku, ti ze střední školy si zabojují s angličtinou. Šedesát minut jim musí stačit na přečtení, pochopení a zpracování. 17. ročník vědomostní soutěže začíná.

Mezi žáky a studenty ze 12 škol sedí 3 dívky a 1 chlapec ze Základní školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí a dva studenti Střední školy pro sluchově postižené tamtéž. S jazykovými úskalími se poperou a získají 5 diplomů – tři první a dvě druhá místa. Okolo desáté hodiny pak zástupci základní školy zasednou do lavic podruhé: chlapec a 3 dívky. Vytěží 4 diplomy – dvakrát první a dvakrát třetí! Z deseti možných ocenění je 9 našich!!! Klobouk dolů slečny a mládenci. Nejenže jste dokázali obstát v konkurenci vrstevníků, ale také jste prokázali velký cit pro tištěný text v jazyce, jehož zvukovou složku někteří nikdy neuslyšíte. Matematika – toť třešnička na dortu…

ZŠ:
5. roč. D. Tovaryš, ČJ – 1.místo, M – 1.místo
6. roč. A. Kunetková, ČJ – 2. místo, M – 3. místo
8. roč. L. Teplá, ČJ – 1. místo, M – 3. místo
9. roč. K. Teplá, ČJ – 1. místo, M – 1.místo

SŠ:
L. Tovaryš AJ – 2.místo

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 starší

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: