100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality ZŠ

Vyvěšeno na webu: 6.10.2016 | Autor: Kristína Papajová

Skupinová intervence - Malovaný diktát

I tento školní rok budou probíhat v logopedických třídách pravidelné skupinové intervence se školní psycholožkou. První z nich proběhla ve středu 5. 10. 2016 v 5. logopedické třídě, tentokrát na téma komunikace a spolupráce. Žáci se nejprve prostřednictvím krátké „rezehřívačky“ naladili na skupinovou práci. Poté se rozdělili do dvojic, v nichž si vyzkoušeli trochu netradiční diktát – Malovaný diktát. Na závěr žáci reflektovali pocity ze spolupráce, na základě vlastní zkušenosti si uvědomili, jak důležitá je volba slov, jak snadno může dojít k nedorozumění i v rozhovoru o tak banální věci jako je dům. Skupinová práce byla nejen náročná, ale hlavně zábavná!

Vyvěšeno na webu: 25.9.2016 | Autor: Alexandra Lhotáková, Marcela Jindrová, Kateřina Maďarová, Petra Palátová, Šárka Grygarová

Ochutnávka jedinečné metody
Feuersteinovo instrumentální obohacování

FIE (Feuerstein’s In­strumental Enrichment) – tuto uznávanou metodu představilo na ochutnávce 19. září šest našich školených lektorek, které obdržely mezinárodní akreditaci z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě.

Metodu „ochutnali“ rodiče žáků ze 4. a 5. logopedické třídy a také rodiče některých dětí z 1. i 2. stupně, které budou vedeny metodou individuálně. Čtvrťáci a páťáci budou od října 2016 navštěvovat kroužek – Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE). Děti s určitým druhem znevýhodnění prožijí metodu prozatím individuálně.

FIE je metoda adaptovaná na české prostředí, která podporuje myšlení žáků, zvyšuje efektivitu učení, přináší radost a klid do jakékoliv práce a učí žáky pracovat s chybou. Rozvíjí poznání a myšlení v celé jeho šíři. Při práci s Feuersteinovou metodou je kladen důraz na rozvíjení řeči a vnitřní motivaci k učení. Umožňuje dítěti, aby se rozvíjelo v samostatnou a autentickou osobnost. FIE je možné aplikovat nejen u hendikepovaných dětí, ale i u dětí výrazně nadaných, dokonce i u dospělých osob. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce a názorů na řešení úkolů. Pozitivně ovlivňuje daný kolektiv.

Program FIE sestává ze cvičení „papír a tužka“, rozdělených do několika instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit, sám je však určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení.

Naše škola plánuje tuto jedinečnou metodu zahrnout také do školního vzdělávacího programu, a tím do týdenního rozvrhu hodin.

Vyvěšeno na webu: 22.9.2016 | Autor: Lenka Fidrichová

Náš prázdninový Nekonečný příběh

Naše škola o prázdninách na pár dnů ožila dětským smíchem. Od pondělí 22. 8. do pátku 26. 8. hledala téměř dvacítka dětí lék pro Maličkou císařovnu, snažila se přemoci Nicotu a zachránit Říši Fantazie. Jak to vše dopadlo, a že to nebylo vždy snadné, dokumentují následující fotografie.

Díky patří též týmu skvělých vedoucích, kterým bych chtěla i touto cestou moc poděkovat. Terko (Maličká císařovno), Jindro (Atreji), Renčo (Nicoto) a Irčo (Káirone), DĚKUJI MOC :-)

Vyvěšeno na webu: 19.9.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Valašské speciálněpedagogické dny

U příležitosti 105. výročí založení naší školy pořádáme I. ročník Valašských speciálněpeda­gogických dní. Ústředním tématem akce, která se uskuteční 13. října 2016, budou Speciálněpeda­gogické přístupy v současnosti. Zájemci z řad speciálních pedagogů a pracovníků škol pro sluchově postižené jsou srdečně zváni. Pozvánka s podrobným programem je k nahlédnutí zde.

Vyvěšeno na webu: 15.9.2016 | Autor: Zdeněk Lázníček

Aqualand Cup IV

První letošní akcí 10. třídy byla účast na soutěži Aqualand Cup IV, jež proběhla v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Žáci se utkali s dalšími 10 týmy v 10 disciplínách vyžadujících zapojení svalů i mysli. Vzhledem k tomu, že se této soutěže s výchovnými ústavy z celé Moravy účastnili naši sportovci poprvé, bylo výsledné 4. místo velkým úspěchem. Po ukončení soutěžní části dne měli žáci možnost v Aqualandu Moravia zůstat a vyzkoušet všechny tobogány, skluzavky a vířivky. Dětem se domů moc nechtělo, a tak jsme návrat odsunuli až na pozdní večer.

Vyvěšeno na webu: 1.9.2016 | Autor: Jana Plesníková

Dřímárna

Na základní škole je od září nově otevřeno bezpečné stimulující prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty.

Místnost „Dřímárna“ slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. Bude využívána učiteli ve vyučovacích předmětech (např. logopedii, hudební výchově, atd.) a psycholožkami, které zde budou realizovat skupinovou i individuální terapii. Je určena také žákům s IVP (individuálním vzdělávacím plánem) jako podnětné prostředí pro výuku s asistentem pedagoga.

Realizace proběhla především díky sponzorským darům. Nejvýznamnějšími dárci byli ČEZ, Lesy ČR, Robe a dále děkujeme firmě Deza a Cabot.

Vyvěšeno na webu: 11.8.2016 | Autor: Petra Čampová

1. Valašská Olympiáda ve Valašském Meziříčí

Naše děti se zúčastnily olympiády 27.6. v plavání. Vojta Dorotík ze 3.logopedické třídy obsadil 10. místo. 28.6. následovala atletická část. Na atletickém stadiónu se našim žákům nejvíce dařilo v hodu míčkem. 2. místo vybojoval Petr Bačák z druhé logopedické třídy a 5. místo Vašek Machač. Všechny děti soutěžily s místními základními školami.

Vyvěšeno na webu: 9.7.2016 | Autor: pedagogové

Velké prázdninové dobrodružství - 8. část

Sobota 9.července a naše Velké prázdninové dobrodružství skončilo. Po snídani jsme balili věci do kufrů a ty ukládali do autobusu. Než jsme odjeli, tak jsme se naposled stihli vykoupat v moři. Jako překvapení pro nás paní učitelka Maruška na oběd zajistila každému pizzu v pravé italské pizzerii. Ve 14 hodin jsme nasedli do autobusu a zamířili domů. Do Valašského Meziříčí jsme přijeli všichni v pořádku a s množstvím zážitků v neděli po 11 hodině. Tak to bylo příjemných 10 dnů a za rok opět?

Vyvěšeno na webu: 9.7.2016 | Autor: pedagogové

Velké prázdninové dobrodružství - 7. část

Pobyt u moře se nám krátí, pátek 8. července byl náš předposlední den. Dopoledne jsme soutěžili na pláži a koupali jsme se v moři. Odpoledne nás opět slunce zahnalo do vody, alespoň tam jsme se ochladili, zaplavali a povozili se na kánoi. Večeře byla netradiční – opékání buřtů. V podvečer jsme vyrazili do městečka Vieste dokoupit poslední dárečky a za tmy jsme se vrátili do kempu. A že tu bylo doopravdy teplo, dokládáme fotografií již zralých pomerančů, přímo z města.

Vyvěšeno na webu: 7.7.2016 | Autor: pedagogové

Velké prázdninové dobrodružství - 6. část

Čtvrtek 7. července je za námi a opět jsme měli den plný aktivit. Po snídani jsme si zahráli PEXESO, kdy kartičky dělaly děti a dvojice se daly poznat podle shodných znaků. Ve dvou družstvech jsme si zahráli klasickou tichou poštu, ale tentokrát ve znakovém jazyce. Výsledným odpovědím jsme se opravdu zasmáli. A pak jsme byli v moři a skákali ve vlnách. Odpoledne jsme se naučili novou hru Ultimate frisbee s létajícím diskem. Večer jsme zakončili diskotékou. Šup do postelí, pobyt se nám chýlí (ke konci), ať si pátek prožijeme naplno.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 starší

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: