100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality ZŠ

Vyvěšeno na webu: 16.11.2016 | Autor: Zdeněk Lázníček

Florbalový turnaj v Plzni

V republice druzí, třetí v Evropě. Tak by se dal okomentovat výsledek našeho družstva na florbalovém turnaji v Plzni. Sportovního klání se zúčastnilo dohromady devět škol. Sedm družstev z ČR, jedno ze slovenské Kremnice a jedno z německého Halle. V náročných turnajových zápasech nejlépe obstáli žáci z Ostravy a druzí se umístili žáci z Halle. Našemu týmu gratulujeme!

Vyvěšeno na webu: 2.11.2016 | Autor: Marie Čunková

Sbíráme papír = šetříme lesy

Vyhlašujeme podzimní kolo soutěže ve sběru starého papíru mezi třídami ZŠ na pondělí 7. 11. odpoledne a úterý 8. 11. dopoledne. Papír budou vážit žáci 10. třídy v kůlně za školou.

 
pondělí 12.30 – 16.00
úterý 7.00 – 12.30

Noviny, časopisy, letáky – ano. Karton – ne !!!! Kolik stromů zachráníme tentokrát?

Vyvěšeno na webu: 1.11.2016 | Autor: Eva Hyjánková, Zita Sýkorová

Halloween

Letošní HALLOWEENSKÁ SOUTĚŽ dýní se opět vydařila. Na chodbě základní školy se vyrojily tajemné dýně v podobě koček, princezen, králů, ale také démonů a strašidel. A kdo zvítězil tentokrát? Vítězné první místo získal „Fešák Homer“ od Lukáše Žákovčíka, na druhé pozici se umístila „Zelenoočka a její povedená rodinka“ 2. logopedické třídy, bronzovou medaili dostala 6. surdopedická třída za svoji skupinu „Hollywood“. 4. místo patřilo 1. a 2. surdopedické třídě za skupinu: „Třído, pozor! Ke strašení připravit – TEĎ!“ Pátá příčka byla pro miminko „Strachomilku“ 3. B logopedické třídy. Vítězům blahopřejeme, ale samozřejmě chválíme všechny účastníky za snahu a skvělé nápady!

Vyvěšeno na webu: 1.11.2016 | Autor: Lenka Čípová
DRUŽINA

Fenomén Merkur

Podzimní počasí již mnohdy nepřeje aktivitám venku, které mají děti tak rády, ale dá se objevit další zajímavá činnost a tou je třeba výstava. Na jednu takovou jsme se šli s dětmi podívat do Muzejního a galerijního centra v našem městě a bylo to velmi zajímavé pokoukání. Do konce roku zde můžete obdivovat zapůjčené modely postavené z legendární české stavebnice Merkur. A nejen to. Expozice nabízí dětem možnost vyluštit kvíz a dozvědět se tak něco víc o vystavených modelech nebo si pohrát s funkční modelovou železnicí. Je udivující, že tato skvělá stavebnice má stále své příznivce a obdivovatele i když doba jejího vzniku se datuje do roku 1925. Možná je to tím, že kouzlo vlastnoručně vymyšleného a vyrobeného pořád pro mnohé z nás neodolatelně funguje a to je moc dobře. Takže jsme nabrali inspiraci a už se těšíme, co krásného a svého vymyslí a vlastnoručně sestrojí naše děti v družině, kde tuto stavebnici mají k dispozici. A za domácí úkol se mohou pokusit, jestli najdou v rodině někoho, kdo o této stavebnici nikdy neslyšel.

Vyvěšeno na webu: 10.10.2016 | Autor: Marcela Jindrová

Tajemná prohlídka školy

Že projektový „Den české státnosti“ může být velké dobrodružství, o tom se přesvědčily ty nejmenší děti z logopedických tříd. Ve státní svátek 28. září vyrazili žáci vyšších ročníků na výlety po okolí Valašského Meziříčí, avšak škola nezůstala tak úplně opuštěná. V tajných komnatách školy, jako je sklepení, kotelna, školní kuchyně, kaple a půda, číhaly malé sovičky. Žáci 1. a 2. logopedických tříd nelenili, překonali strach a jali se sovičky hledat. Jaké překvapení bylo, když se jedna sovička schovala na převisu horolezecké stěny. Poslední stopa je zavedla na školní hřiště, kde na ně čekala odměna v podobě opékání špekáčků, financovaných z nadačního fondu školy. Během závěrečného pátrání v parku žáci sbírali kouzelná razítka od zakletých třídních učitelek a vychovatelek ze školní družiny. Jestli se v naší rozlehlé škole někdo určitě neztratí, tak to budou prvňáčci a druháčci z logopedických tříd.

Vyvěšeno na webu: 7.10.2016 | Autor: Antonín Liebel

Ředitelské volno

Ředitel školy oznamuje, že z organizačních důvodů bude ve dnech 24.-25.10.2016 ře­ditelské volno. Na tyto volné dny navazují podzimní prázdniny 26.-27.10.2016.

Ředitelské volno bude dále 18.11.2016 v pátek (čtvrtek státní svátek 17.11.) a ve středu a ve čtvrtek 21.-22.12.2016. Tyto dny předchází Vánočním prázdninám.

Vyvěšeno na webu: 6.10.2016 | Autor: Kristína Papajová

Skupinová intervence - Malovaný diktát

I tento školní rok budou probíhat v logopedických třídách pravidelné skupinové intervence se školní psycholožkou. První z nich proběhla ve středu 5. 10. 2016 v 5. logopedické třídě, tentokrát na téma komunikace a spolupráce. Žáci se nejprve prostřednictvím krátké „rezehřívačky“ naladili na skupinovou práci. Poté se rozdělili do dvojic, v nichž si vyzkoušeli trochu netradiční diktát – Malovaný diktát. Na závěr žáci reflektovali pocity ze spolupráce, na základě vlastní zkušenosti si uvědomili, jak důležitá je volba slov, jak snadno může dojít k nedorozumění i v rozhovoru o tak banální věci jako je dům. Skupinová práce byla nejen náročná, ale hlavně zábavná!

Vyvěšeno na webu: 25.9.2016 | Autor: Alexandra Lhotáková, Marcela Jindrová, Kateřina Maďarová, Petra Palátová, Šárka Grygarová

Ochutnávka jedinečné metody
Feuersteinovo instrumentální obohacování

FIE (Feuerstein’s In­strumental Enrichment) – tuto uznávanou metodu představilo na ochutnávce 19. září šest našich školených lektorek, které obdržely mezinárodní akreditaci z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě.

Metodu „ochutnali“ rodiče žáků ze 4. a 5. logopedické třídy a také rodiče některých dětí z 1. i 2. stupně, které budou vedeny metodou individuálně. Čtvrťáci a páťáci budou od října 2016 navštěvovat kroužek – Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE). Děti s určitým druhem znevýhodnění prožijí metodu prozatím individuálně.

FIE je metoda adaptovaná na české prostředí, která podporuje myšlení žáků, zvyšuje efektivitu učení, přináší radost a klid do jakékoliv práce a učí žáky pracovat s chybou. Rozvíjí poznání a myšlení v celé jeho šíři. Při práci s Feuersteinovou metodou je kladen důraz na rozvíjení řeči a vnitřní motivaci k učení. Umožňuje dítěti, aby se rozvíjelo v samostatnou a autentickou osobnost. FIE je možné aplikovat nejen u hendikepovaných dětí, ale i u dětí výrazně nadaných, dokonce i u dospělých osob. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce a názorů na řešení úkolů. Pozitivně ovlivňuje daný kolektiv.

Program FIE sestává ze cvičení „papír a tužka“, rozdělených do několika instrumentů. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit, sám je však určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení.

Naše škola plánuje tuto jedinečnou metodu zahrnout také do školního vzdělávacího programu, a tím do týdenního rozvrhu hodin.

Vyvěšeno na webu: 22.9.2016 | Autor: Lenka Fidrichová

Náš prázdninový Nekonečný příběh

Naše škola o prázdninách na pár dnů ožila dětským smíchem. Od pondělí 22. 8. do pátku 26. 8. hledala téměř dvacítka dětí lék pro Maličkou císařovnu, snažila se přemoci Nicotu a zachránit Říši Fantazie. Jak to vše dopadlo, a že to nebylo vždy snadné, dokumentují následující fotografie.

Díky patří též týmu skvělých vedoucích, kterým bych chtěla i touto cestou moc poděkovat. Terko (Maličká císařovno), Jindro (Atreji), Renčo (Nicoto) a Irčo (Káirone), DĚKUJI MOC :-)

Vyvěšeno na webu: 19.9.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Valašské speciálněpedagogické dny

U příležitosti 105. výročí založení naší školy pořádáme I. ročník Valašských speciálněpeda­gogických dní. Ústředním tématem akce, která se uskuteční 13. října 2016, budou Speciálněpeda­gogické přístupy v současnosti. Zájemci z řad speciálních pedagogů a pracovníků škol pro sluchově postižené jsou srdečně zváni. Pozvánka s podrobným programem je k nahlédnutí zde.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 starší

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: