100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Kritéria pro přijetí do ZŠ

Ředitel Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 (dále jen základní škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného zápisu přesáhne stanovený počet povolených, volných míst ve specializovaných (logopedických, surdopedických ) třídách základní školy.

Pro přijetí k základnímu vzdělávání musí předložit zákonný zástupce dítěte:

  • rodný list dítěte
  • svůj občanský průkaz

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ

I.

Základní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 6 let až do ukončení povinné školní docházky.

II.

Při přijímání dětí do základní školy se vychází z těchto všeobecných kritérií:

  1. Diagnóza dítěte (vada řeči, vada sluchu), doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).
  2. Školní zralost (Kognitivní schopnosti, sociální zdatnost, pracovní návyky a jemná motorika odpovídající věku).
  3. Dítě je v péči našeho SPC nebo navštěvuje naši MŠ.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 bude prováděno bodovým systémem. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání vycházeno ze závažnosti diagnózy.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy.

  Mgr. Antonín Liebel, ředitel školy

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: