100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Mateřská škola

Naše mateřská škola má tři třídy – surdopedickou a dvě logopedické. Pracují zde s dětmi tři zkušené logopedické asistentky a tři učitelky MŠ.
Provozní doba pro docházející děti je PO – PÁ 6.30 – 16.00 hodin.
Pro internátní děti – celotýdenní provoz.
Stravování dle rodičů a podle cen stravného na tento školní rok.

Hlavním cílem naší MŠ je vytvářet podnětné prostředí k výchovně vzdělávacím činnostem, naučit děti základním dovednostem a schopnostem důležitým pro další život a zabezpečení kvalifikované specializované péče ve specializovaných třídách.
Vedeme děti k tomu, aby v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání dovedly být samostatné, zdravě sebevědomé, tvořivé, k sobě navzájem i k okolí ohleduplné, se schopností umět pomoci druhým.
Zároveň bychom chtěli vytvářet v dítěti základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.
Chtěli bychom u dětí podporovat vzájemnou toleranci a individualitu dítěte, ohleduplnost, umění naslouchat druhým, hravost a dobrou náladu, zdravé sebevědomí.
Umožnit dětem pobyt v příjemném a klidném prostředí. Nabídnout dostatek podnětů k tvořivým činnostem a prožitkům.
Cvičit svou vůli, respektovat jeden druhého, chápat, že žádné z dětí není horší jen proto, že něco neumí.
Vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: