Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíAktuality

Exkurze do Střední uměleckoprůmyslové školy ve Valašském Meziříčí

V úterý 6. 6. 2017 se studenti 1 .ZAM, 1. ELE, 1. IT a 2. ELE byli podívat do uměleckoprůmyslové školy sklářské. Přivítala nás paní mistrová Alena Růszová. Nejdříve nás seznámila s historií výroby skla, s výrobou v místních pecích a po té nás dovedla ke dvěma školním pecem. Mistři odborného výcviku nám nejdříve ukázali nabírání sklovité hmoty s pece a foukání na píšťalách a ve formách. Pak si to mohli studenti vyzkoušet sami. Zjistili, že vyfouknout pěkný tvar vyžaduje praxi a zkušenost. Pak jsme si prohlédli brusírny a ostatní dílny, kde se vyfoukané sklo zpracovává. Obdivovali jsme práci žáků třetího ročníku, kteří právě dělali praktické závěrečné zkoušky oboru brusič. Na chodbách jsme obdivovali maturitní práce studentů oboru umělecké zpracování skla. Zaujaly nás na chodbách skleněné plastiky významných osobností jako prezidenta Václava Havla, pana Tomáše Baťi a dalších umělců, kteří tuto školu navštívili. V dílnách designu jsme mohli vidět nápady studentů a jejich zpracování modelů z papíru, plastu a dřeva. Studenti nejprve svůj model vytvoří na počítači ve 3D grafice a potom jej vyrobí. Ve druhé budově školy jsme si prohlédli malířské dílny a maturitní obrazy oboru užitá malba. Jsme velmi rádi, že jsme mohli tuto školu navštívit. Rozšířili jsme si znalosti ze zpracování skla a užité malby.

Zapsala vedoucí exkurze Mgr. Jana Valoušková

Přidáno: 16. června 2017

Exkurze do čistírny odpadních vod ve Valašském Meziříčí

Dne 1. června 2017 se studenti 1. ZAM a 1. IT vydali do Čistírny odpadních vod ve VM pod Juřinkou. Přivítal nás pan Ing. Vrána, který nás postupně provedl jednotlivými částmi čistírny a seznámil nás s principy čištění. Nejdříve jsme se podívali na česla, která zachycují hrubé nečistoty. Voda potom odtéká do velkých usazovacích nádrží, z kterých voda odtéká do biologických nádrží a odtud již čistá teče do Bečvy. Kaly z usazovacích nádrží jsou čerpány do kalové nádrže, kde vyhnívají a vzniká bioplyn methan. Ten je využíván na vytápění všech budov čistírny. Exkurzi jsme zakončili na velíně, kde jsme viděli, že celá čistírna i okolí přítoků je řízeno počítači. Dozvěděli jsme se, že z odpadní vody lze vytestovat přítomnost drog v dané lokalitě. Exkurze nám ukázala, jak důležité je odpadní vodu čistit, abychom zachovali čisté řeky s živočichy. Zapsala vedoucí exkurze Mgr. Jana Valoušková

Přidáno: 16. června 2017

Exkurze v Českém rozhlase

V úterý 13.června navštívili studenti IT a elektrikáři nejstarší, největší a nejposlouchanější regionální stanici Českého rozhlasu v Brně. Dozvěděli se mnoho zajímavého z historie i součastnosti Českého rozhlasu. Nahlédli jsme do živého vysílání, kde právě probíhal rozhovor moderátorky a hosta o Ugandě. Prohlédli jsme si několik studií, sloužící pro natáčení čtených pohádek, her.

Za sedm let oslaví Český rozhlas 100let od svého prvního vysilání. Patří mezi nejstarší vysílací stanice na světě. Exkurze byla velmi zajímavá a získali jsme mnoho nových a zajímavých informací.

Přidáno: 16. června 2017

Noc kostelů

Poděkování Markovi Mikuškovi,

studentovi 4.ITza varhanní recitál u příležitosti Noci kostelů v Zašové. Marek zahrál 7 skladeb od různých skladatelů. Jsem ráda, že na naší škole studují nejen technicky, sportovně, ale i hudebně nadaní studenti. Děkuji Markovi za krásný umělecký zážitek.

Jarmila Liehrová, učitelka

Přidáno: 12. června 2017

Smutná zpráva

Vzpomínka na Michala Vránu

O víkendu nás opustil náš bývalý absolvent a deafolympionik Michal Vrána. Když si prohlížím Michalovy fotky ze školy, z kola, z různých akcí, vždy vidím lišácký úsměv a chuť do života. Vidím jeho radost, když mě předjel na kole do Bumbálky, když jsem mu předával maturitní vysvědčení, když přežil adrenalin cup či maturitní ples. Neumím a ani nemohu nyní napsat víc.

Vzpomíná Tonda Liebel a všichni zaměstnanci školy

Přidáno: 7. června 2017

Odborná Exkurze v Prostějově

V úterý 23. 5. 2017 se studenti 1. ZAM podívali do firmy „Agroservis Pavel Šálek s.r.o“ v Prostějově.

Tato firma se zabývá výrobou a přestavbou starších malotraktorů či různého pracovního nářadí, které vyrábí do celé Evropy.

Její výrobky jsou využívány v zemědělství (zpracování půdy), lesnictví, dopravě nebo vinohradnictví.

V rámci oboru ZAM studenty zaujaly např. nesené pluhy, válce, brány, kypřiče, půdní vrtáky nebo vyorávače brambor.

Největší zájem ovšem sklidily na odstavném parkovišti starší malotraktory ze 70. let.

Odborná exkurze byla zajímavá a poučná a všem se velmi líbila.

Jan Machalský

Přidáno: 6. června 2017 | Fotogalerie

Zámecký park Lešná 2. a 5. 6. 2017 1. ZAH a 1. ZAM

Navštívili jsme zámecký park v Lešné. Nejprve jsme si všimli zelinářské zahrady u parkoviště. Potom jsme v parku poznávali stromy a přečetli si o nich zajímavosti. Rododendrony už pomalu odkvétaly. Počasí se vydařilo. Paní učitelka Novosadová Dana nám domluvila prohlídku zámku. Průvodkyně, paní kastelánka, nám krásně vyprávěla o historii zámku.

Lenka Kurečková 1. ZAM

Přidáno: 6. června 2017 | Fotogalerie

starší aktuality

Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů