Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíElektrotechnické a strojně montážní práce

Číslo oboru:

26–51-E/01

Podmínky pro přijetí ke studiu

Ke studiu jsou přijímáni chlapci a dívky s ukončeným 9.ročníkem speciální základní školy. Je požadován lékařský posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro tento obor. Uchazeči musí úspěšně absolvovat přijímací pohovory a splňovat kriteria pro přijetí podle zákona 561/2004 Sb a vyhlášky 671/2004.

Rozsah studia

Učební obor je čtyřletý, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Žáci se učí pracovat s elektrotechnic­kými a strojírenskými materiály a součástkami. Učí se montovat a demontovat jednoduchéelek­tromechanické výrobky a zařízení, vykonávat servisní a údržbářské činnosti.

Pracovní uplatnění absolventů

Absolventi mohou pracovat ve výrobě, montáži i demontáži elektrotechnických zařízení. Mohou se uplatnit při elektrotechnické, elektroinstalační, strojně montážní práci. Absolventi mohou obsluhovat výrobní zařízení a mohou provádět nenáročnou údržbu na elektrotechnických zařízeních

Zabezpečení výuky

Výuka je zabezpečována v nové budově střední školy.Učni mají k dispozici speciálně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou výuku. Rozsah využití technických prostředků se zčásti liší a je zaměřen více na praxi.

Stravování

V budově školy je kuchyň a jídelna, kde mají žáci zajištěn oběd nebo celodenní stravu.

Ubytování

Celotýdenní ubytování žáků je zajištěno na internátě přímo v budově školy. Ubytovaní mají k dispozici sportovní areál, kde pod dohledem vychovatelů mohou trávit část svého osobního volna.

Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů