Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíUbytování

Celotýdenní ubytování žáků je zajištěno na internátě přímo v budově školy. Na víkend odjíždí žáci k rodičům. Ubytovaní mají k dispozici učebny výpočetní techniky a sportovní areál, kde pod dohledem vychovatelů mohou trávit část svého osobního volna.

Internát SOU a SPŠE je součástí areálu školy a je rozdělen na oddělení pro chlapce a děvčata. Pobyt na internátě začíná nedělí od 16,00 hod. a končí pátečním odjezdem žáků domů. Žáci jsou ubytovaní ve 2–3 lůžkových pokojích a mají k dispozici společenské místnosti vybavené televizory, videorekordéry, časopisy a dostatečným knižním fondem. Žáci mají denně přístup k internetu a počítačům. Prostory internátu jsou vybaveny tak, aby vytvořily ubytovaným podmínky pro relaxaci, přípravu na vyučování a zábavu.

Organizace dne

6,00 Budíček Út – Pá
7,00 Budíček Po
6,00 – 6,35 Osobní hygiena, úklid na pokojích, snídaně
6,35 – 6,50 Příprava a odchod do školy a na praxi
7,00 – 12,30 Dopolední teoretická a praktická výuka
12,30 – 13,00 Oběd, polední přestávka
13,00 – 14,40 Odpolední výuka
12,30 – 17,30 Osobní volno, plnění akcí a úkolů dle výchovného programu nebo individuálního zájmu učňů a studentů, činnost zájmových kroužků
17,30 – 18,30 Samostudium, písemná a ústní příprava na vyučování
18,30 – 19,00 Večeře
19,00 – 19,30 Povinné studium, kontrola plnění studijních povinností
19,30 – 22,00 Pohovory se žáky, zájmová a osobní činnost dle vlastních zájmů, činnost zájmových kroužků, osobní hygiena
22,00 Večerka
22,00 – 6,00 Noční klid

Organizace volného času

Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit na internátě klima důvěry a tolerance, respektovat rozdílnost věku ubytovaných a vytvořit studijní prostor k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky. Volný čas je vyplňován programem, na jehož sestavování žáci participují. Žáci mají k dispozici nový sportovní areál školy, mohou navštěvovat zájmové kroužky, využívat zařízení města / kino, bazén, zimní stadion, bowling, kuželny /, individuálně na vycházkách nebo společných akcích organizovaných vychovateli internátu. Pocit „nudy“ nemusí zažít ten, kdo chce prožít osobní volno rozmanitě, zajímavě, bezpečně a chce se studiem připravovat pro život. Sportovně založeným chlapcům a děvčatům slouží ke spontánním hrám nebo řízeným tréninkům hřiště na kopanou s umělým povrchem, atletický areál, tenisové kurty s cvičnou tenisovou stěnou, hřiště na basketbal s umělým povrchem, hřiště na odbíjenou, víceúčelová sportovní hala, moderní posilovna a herna stolního tenisu. S výsledky tréninkového úsilí se žáci mohou prezentovat v utkáních a soutěžích s družstvy místních škol, sportovních klubů, partnerských speciálních škol nebo na Celostátních sportovních hrách pro postiženou mládež.

Zájmová činnost

Žákům SPŠ a SOU je nabízena možnost aktivně trávit volný čas pod vedením vychovatelů v kroužcích:

 • odbíjená
 • posilování
 • výtvarný
 • taneční
 • lehká atletika
 • stolní tenis
 • florbal

Komplexní péče v oblasti výchovy je doplňována účasti žáků na akcích partnerských škol, základních a středních škol města V.M., DDM ve Val. Meziříčí a kulturních zařízení města V.M.

Akce organizované internátem

Pro žáky SPŠ a SOU jsou pořádány mimoškolní aktivity v oblastech poznávacích a zájmových:

 • kurzy taneční a společenské výchovy
 • komponované pořady stématy „Partnerských vztahů“,„Škodli­vosti návykových látek“
 • besedy v Poradně pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm
 • přednášky v „K-centru“ ve Frýdku-Místku
 • přátelské utkáníchlapců v kopané s TJ Poličná a TJ Kladeruby
 • ozdravný a poznávací zájezd do Chorvatska
 • Vánoční turnaj vkuželkách a ve volejbale
 • tradiční „Skokanskálaťka“
 • návštěva hokejových ex.ligových utkání veVsetíně
 • pravidelná návštěva krytého bazénu vRožnově
 • turnaje smíšených družstev badmintonu
 • pravidelné promítaní naučných filmů ve školním domácím kině
 • pravidelné návštěvy heren bowlingu ve městě

Cena ubytování

Úplata za ubytování ve školním internátě je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

Žákům střední školy je stanovena úplata na 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko na 800 Kč.

Cena je stanovena průměrem a jsou v ní zohledněny prázdniny, ředitelské volno a průměrná nemocnost.

Částka je pevná a bude účtována i v případě, že dítě nebo žák nebude na internátě celý měsíc.

Od úplaty za internát bude osvobozeno:

 • dítě nebo žák, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle právního předpisu pobírá zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
 • dítě nebo žák, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle právního předpisu pokud uvedené skutečnosti prokáží písemným potvrzením

pokud uvedené skutečnosti prokáží písemným potvrzením.

Fotogalerie

Ložnice chlapců

Ložnice chlapců

Ložnice chlapců

Ložnice chlapců

Klubovna

Klubovna

Klubovna

Klubovna

Kuchyňka

Kuchyňka

Kuchyňka

Kuchyňka

Hokej

Hokej

Posilovna

Posilovna

Nová budova

Nová budova střední školy s internátem chlapců SŠ

Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů