Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíPřijímací řízení pro školní rok 2017 - 2018

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška pro obory:

18 – 20 – M / 01 Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika
26 – 41 – L / 51 Mechanik elektrotechnik
41 – 44 – M / 01 Zahradnictví

 1. termín 12. 4. 2017
 2. termín 19. 4. 2017

Náhradní termín:

 1. termín 11. 5. 2017,
 2. termín 12. 5. 2017

Termíny pohovorů pro obory:

26 – 51 – H / 01 Elektrikář
26 – 51 – E / 01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce
41 – 52 – H / 01 Zahradník / zahradnice

 1. termín 24. 4. 2017
 2. termín 25. 4. 2017

Přihlášky zasílejte do 1. března 2017 na adresu:

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
Vsetínská 454
Valašské Meziříčí
757 14

Přihláška ke studiu pro stažení.

Přihláška k nástavbovému studiu pro stažení.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu:

 • s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokladem pro přijetí žáka do zvoleného oboru vzdělání je rovněž:

 • podání úplně vyplněné přihlášky v určeném termínu,
 • zdravotní způsobilost pro studium zvoleného oboru vzdělání.

Maturitní obor 18–20-M/01 – Informační technologie
(ŠVP – Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika)

Další informace (kritéria, požadavky) k přijímacím zkouškám.

Učební obor 26–51-H/01 – Elektrikář (slaboproud)

Další informace (kritéria, požadavky) k přijímacím pohovorům.

Učební obor 26–51-E/01 – Elektrotechnické a strojně montážní práce

Další informace (kritéria, požadavky) k přijímacím pohovorům.

Učební obor 26–41-L/51 – Mechanik elektrotechnik (nástavbové studium)

Další informace (kritéria, požadavky) k přijímacím pohovorům.

Maturitní obor 41–44-M/01 – Zahradnictví

Další informace (kritéria, požadavky) k přijímacím zkouškám.

Učební obor 41–52-H/01 – Zahradník, zahradnice

Další informace (kritéria, požadavky) k přijímacím pohovorům.

Učební obor 41–52-E/01 – Zahradnické práce

Další informace (kritéria, požadavky) k přijímacím pohovorům.

Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů