Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíŘeditelství, kontakty

Zřizovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
Praha 1 – Malá Strana

Ředitelství

Ředitel školy Mgr. Antonín Liebel
Zástupce pro MŠ, ZŠ, Spec. centrum Mgr. Jana Plesníková
Zástupce pro SOU, SPŠE Mgr. Martina Maćkowiaková
Zástupce pro internát Mgr. Zdeněk Petroš
Školní metodik prevence Martin Slovák
Výchovný poradce pro ZŠ Mgr. Jarmila Vrchovská
Výchovný poradce pro SOU a SPŠE Ing. Iva Jarmerová
Školní psycholog Mgr. Tereza Schallnerová
Zdravotní sestra Helena Marková
Sociální pracovnice Sylva Králová
Vedoucí školní kuchyně Pavla Šrámková
Vedoucí SPC PaeDr. Yveta Odstrčilíková Ph.D.
SPC surdopedické Mgr. Šárka Grygarová

Kontakty

Adresa školy:

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Vsetínská 454
Valašské Meziříčí
757 14

E-mail:

spsk (zavináč) val-mez (tečka) cz
info (zavináč) val-mez (tečka) cz

Telefony

Ředitelna – 576 809 862

576 809 862 Ředitelna – Mgr. Antonín Liebel
576 809 863 Zást. ředitele – Mgr. Martina Maćkowiaková
576 809 864 Správce sítě – David Logner
576 809 839 Vedoucí SPC – PaeDr. Yveta Odstrčilíková Ph.D.
576 809 843 SPC surdopedické  – Mgr. Šárka Grygarová
576 809 860 Dílny – Linningerová, Smilková,Bábíček
576 809 865 Vašák,Palouš,Topič
576 809 866 Informační centrum
576 809 867 Bulinská, P. Novosadová, D. Novosadová
576 809 869 Valoušková
576 809 870 Jarmerová
576 809 871 Liehrová, Trusinová
576 809 872 Fidrichová,Bušová, Kolaříková
576 809 873 Sborovna
576 809 874 Vičík, Dorotíková
576 809 875 Fišrová, Schwábová
576 809 876 Zemanová, Fišr
576 809 877 Holeksová, Martínek
576 809 878 Služebna vychovatelů Žlebková, Stavinoha(3. patro)
576 809 879 Služebna vychovatelů Slovák, Volková(4. patro)

Třídní učitelé

1. ZAHM Ing. Václav Vičík
3. ZAHM Bc. Dana Novosadová
1.E. ZAH Pavla Bulinská
1.H. ZAH Bc. Petra Novosadová
2.E. ZAH Mgr. Michaela Kolaříková
2.H. ZAH Mgr. Michaela Kolaříková
1. SOUE Mgr. Karel kopřiva
1. SOUH Mgr. Karel Kopřiva
2. SOUE Ing. Jarmila Liehrová
2. SOUH Ing. Jarmila Liehrová
3. SOUH Ing. Jarmila Liehrová
4. SOUH Ing. Ľubica Trusinová
1. IT Ing. Jaroslav Krajča
2. IT Ing. Jana Dorotíková
4. IT Mgr. Mojmír Fišr
5. IT Mgr. Jana Holeksová
1. NME Ing. Otto Vašák
2. NME Ing. Otto Vašák

Uživatelé mobilních pracovních telefonů

Mgr. A. Liebel 731117932
P. Šrámková 775294562
Mgr. Z. Petroš – internát 774424954
Mgr. Z. Petroš – internát 778407435
Mgr. M. Maćkowiaková 778404497
S. Králová 778407434
Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů