Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíParlament ve školním roce 2016/2017

Zápis parlamentní schůze ze dne: 22.11.2016

Přítomni: 1.ELE, 2. ELE, 3.ELE, 4.ELE, 1.ZAH, 2.ZAH, 1. ZAM, 3.ZAM, 1.IT, 2.IT, 4.IT, 5.IT, 1.+2. NME

Program jednání:

 1. Volby do školního parlamentu

předseda………….­.Martin Zubek

místopředseda……­.Tomáš Střižík

pokladník………….Lucie Teplá

fotograf……………Ka­teřina Teplá

zapisovatel………­..Tomáš Melichařík

nástěnkář…………­.Antonín Jochec

 1. Program na vánoční prázdniny

Ředitel školy vyhlašuje na 21.12 a 22 12. ředitelské vol­no.

Organizace programu na dny 19.12 a 20. 12. 2016 Pondělí 19. 12. – individuálně výlety tříd Úterý 20. 12 – třídní vánoční besídky, zpívání na schodech atd.

Noc z pondělí na úterý – FILMOVÁ NOC Akce pravděpodobně proběhne v tělocvičně a je určena pro žáky internátní i dojíždějící. Vedení školy se obrací na žáky SŠ s prosbou o pomoc při organizování této akce (příprava žíněnek aj.)

 1. Diskuse

Upozornění na vandalismus ve škole; ředitel školy požádal o ukázněnost; v případě poškození věci žák tuto událost ihned nahlásí svému třídnímu učiteli. Poškozená postel na internátu školy, čeká na opravu. Wi-Fi na internátu; funguje pouze do 23 h., zatímco pevné připojení funguje bez omezení. Nesvítí osvětlení kolem školy (parkoviště vedle ZŠ) – dbát na bezpečnost, bude proveden zápis na server p. školníka.

Příští schůzka: termín bude upřesněn Máte-li jakékoli dotazy, sdělte je předsedům třídy, budou řešeny.

Zapsal: Tomáš Melichařík

Zápis parlamentní schůze ze dne: 20.9.2016

Přítomni: Tomáš Střižík, Jochec Antonín, Oulehla Erik, Mach Jiří, Škývarová Nikol, Šefraná Kateřina, Teplá Lucie, Teplá Kateřina, Petrúsek Tomáš, Fusková Karolína, Melichařík Tomáš, Zubek Martin

Chyběli zástupci tříd: 1.ELE, 3.ELE

Hosté: Jakub Jan Lorenc, Petr Čunek

Program jednání:

 1. Volby do školního parlamentu

V 1. ročnících SŠ a SOU proběhnou volby do školního parlamentu formou hlasování. Hlasování proběhne s třídním učitelem, kdy bude zvolen zástupce s nejvyšším počtem hlasů a bude zvolen současně i jeho náhradník.

Uzávěrka voleb: 30.9.2016

 1. Projekt Malé granty

Ve třídách studenti prokonzultují návrh na školní akce financované z Malých grantů

Příští schůzka: termín bude upřesněn

Máte-li jakékoli dotazy, sdělte je předsedům třídy, budou řešeny.

Zapsal: Tomáš Melichařík

Školní parlament je voleným orgánem žáků. Volba zástupců tříd do školního parlamentu probíhá na začátku školního roku v třídnických hodinách. Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok. Školní parlament vede předseda parlamentu ve spolupráci s koordinátorem. Zasedání školního parlamentu probíhá dvakrát měsíčně. Zástupce třídy ve školním parlamentu přichází na zasedání s nápady a připomínkami třídy, kterou zastupuje a zpětně informuje spolužáky a třídního učitele o tom, co se na zasedání projednávalo. Zástupci parlamentu mohou po dohodě přijít s podněty za vedením školy. Z jednání školního parlamentu je pořizován zápis. Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří organizování akcí pro ostatní žáky, řešení problémů a zlepšování vztahů i prostředí ve škole. Díky školnímu parlamentu mají žáci možnost ovlivnit chod školy. Práce ve školním parlamentu vede k zapojení všech žáků do školního dění.

Zástupci parlamentu:

 • 1.ELE Radim Papež, Lukáš Volný
 • 2.ELE Antonín Jochec
 • 3.ELE Michal Vavrečka
 • 4.ELE Tomáš Střižík
 • 1.ZAH Anna Hodáňová
 • 2.ZAH Jakub Lorenc, Petr Čunek
 • 1.ZAM Nikol Škývarová
 • 3.ZAM Kristýna Divínová, Jiří Mach
 • 1.IT Lucie Teplá
 • 2.IT Kateřina Teplá
 • 4.IT Tomáš Melichařík
 • 5.IT Erik Oulehla
 • 1.NME Martin Zubek
Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů