Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíZahradnické práce

Číslo oboru:

41–52-E/01

Podmínky pro přijetí ke studiu

Ke studiu jsou přijímáni chlapci a dívky po úspěšném absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů a na základě lékařského posudku dorostového lékaře o zdravotní způsobilosti pro tento obor. Do každé třídy lze přijmout dva uchazeče bez sluchového postižení, přednost mají uchazeči s jiným zdravotním postižením.

Rozsah studia

Učební obor je tříletý, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem..

Pracovní uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých zahradnických prací. Je připravován pro výkon činnosti pěstování květin, ovoce a zeleniny, množení květin a okrasných dřevin, zakládání, údržby sadovnických a krajinářských úprav a vazačských prací.

Způsob ukončení vzdělání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou po úspěšném ukončení třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují odbornou problematiku všeobecného zahradnictví (květinářství, zelinářství, ovocnictví a sadovnictví). Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání s výučním listem a obdrží výuční list.

Zabezpečení výuky

Výuka probíhá v nové budově střední školy. Žáci mají k dispozici speciálně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou výuku. Žáci dále využívají skleník, pařeniště, ovocný sad, zelinářskou zahradu a školní park a zahradnickou techniku.

Stravování

V budově školy je kuchyň a jídelna, kde mají žáci zajištěn oběd nebo celodenní stravu.

Ubytování

Celotýdenní ubytování žáků je zajištěno na internátě přímo v budově školy. Ubytovaní mají k dispozici sportovní areál, kde pod dohledem vychovatelů mohou trávit část svého osobního volna.

Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů