Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíZahradnictví

Číslo oboru:

41 – 44 – M / 01

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní zejména ve středních technicko-hospodářských funkcích v zahradnických odvětvích, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Může pracovat v obchodu, ve službách, v poradenství, marketingu, především však v oblasti výroby (množení a pěstování zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin), sadovnické a krajinářské tvorby, vazačství a aranžování květin (floristiky), skladování a zpracovávání zahradnických produktů. Absolvent se konkrétně uplatní například jako technik v zahradnictví, agronom, podnikatel, obchodník, úředník státní správy. Součástí vzdělávání je i možnost získání řidičského oprávnění skupiny B nebo T.

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v oboru Zahradnictví je ukončeno maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Skládá se ze společné a profilové části. Žák musí úspěšně vykonat obě části.

Společná zkouška se skládá z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky, přičemž jazyky mají písemnou a ústní část, matematika pouze písemnou.

Profilová zkouška se také skládá ze dvou předmětů.
Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů