Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

Vsetínská 454, 757 14 Valašské MeziříčíZahradník / zahradnice - učební obor

Číslo oboru:

41–52-H/01

Podmínky pro přijetí ke studiu

Ke studiu jsou přijímáni chlapci a dívky po úspěšném absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů a na základě lékařského posudku dorostového lékaře o zdravotní způsobilosti pro tento obor. Do každé třídy lze přijmout dva uchazeče bez sluchového postižení, přednost mají uchazeči s jiným zdravotním postižením.

Rozsah studia

Učební obor je tříletý, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Budoucí zahradníci si osvojí základní práce ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství a sadovnictví. Rovněž získají znalosti ze základů obchodní činnosti, podnikání, cenové kalkulace a prodeji.

Pracovní uplatnění absolventů

Absolventi mohou pracovat například jako:

  • zahradník
  • zahradník při údržbě městské zeleně
  • prodavač zahradnických výpěstků
  • prodavač v květinářství
  • vazač květin a aranžér apod.

Zabezpečení výuky

Výuka probíhá v nové budově střední školy. Žáci mají k dispozici speciálně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou výuku. Žáci využívají nově vybudovaný skleník, pařeniště, ovocný sad, zelinářskou zahradu a školní park a zahradnickou techniku.

Stravování

V budově školy je kuchyň a jídelna, kde mají žáci zajištěn oběd nebo celodenní stravu.

Ubytování

Celotýdenní ubytování žáků je zajištěno na internátě přímo v budově školy. Ubytovaní mají k dispozici sportovní areál, kde pod dohledem vychovatelů mohou trávit část svého osobního volna.

Fotogalerie

Praktická zkouška 2007

Praktická zkouška 2007

Praktická zkouška 2007

Praktická zkouška 2007

Praktická zkouška 2007

Praktická zkouška 2007

Praktická zkouška 2007

Praktická zkouška 2007

Poznávání jehličnatých dřevin

Poznávání jehličnatých dřevin

Adventní sazba

Adventní vazba

Pohled do skleníku s pěstebními stoly

Pohled do skleníku s pěstebními stoly

Třída zahradníků

Třída zahradníků

Video průvodce
Průvodce střední školou
Školní FacebookYoutube kanál

Známky studentů